krusuwan Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ผู้จัดการ

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
• thailis
• cmu e-thesis

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• งานบ้าน
• ธุรกิจทั่วไป
• วางแผนการเงินอย่างไรให้ชีวิตมีชัยไปกว่าครึ่ง
• โครงการ e-learning เพื่อพัฒนาอาชีพ
• ผ้าและการแต่งกาย
• 20 เมนูจากผักสวนครัว

ข้อมูลส่วนตัว
• ประวัติครูผู้สอน
• ผลงานครู
• ตารางสอน

วิชางานบ้าน ง22101
• คำอธิบายรายวิชา
• เกณฑ์การประเมินผล
• แบบฝึกหัด

• การสอนครั้งที่ 1
• ���-power point ครั้งที่ 1
• ���-ใบงาน 1
• ���-โครงงานอาชีพไม่ยากอย่างที่คิด
• ���-ความหมายและความสำคัญของโครงงาน1
• ���-ใบงาน 2
• การสอนครั้งที่ 2
• ���-power point ครั้งที่ 2
• ���-ใบงาน 3
• ���-6 ขั้นตอนการทำโครงงาน
• ���-ประเภทของโครงงานตอน 2
• ���-ใบงาน 4
• การสอนครั้งที่ 3
• ���-power point ครั้งที่ 3
• ���-แบบทดสอบ
• ���-รูปแบบการเขียนโครงงาน
• ���-ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน 3
• ���-ใบงาน 5
• การเรียนออนไลน์ของนักเรียน
***-ม.3/7 วันที่ 2 ก.ค.2563
***-ม.3/4, 3/12 วันที่ 8 ก.ค.2563
***-ม.3/6 วันที่ 10 ก.ค.2563
***-ม.3/9, 3/10 วันที่ 14 ก.ค.2563
• การเรียนออนไลน์ของนักเรียน
***-ม.3/7 วันที่ 16 ก.ค.2563
***-ม.3/4, 3/12 วันที่ 22 ก.ค.2563
***-ม.3/6 วันที่ 24 ก.ค.2563
• การเรียนออนไลน์ของนักเรียน
***-ม.3/7 วันที่ 30 ก.ค.2563

• การเรียนออนไลน์ของนักเรียน
***-ม.2/7, 2/10 วันที่ 13 ก.ค.2563

สืบค้นข้อมูล
• Yahoo
• Bing
• Google

Welcome to Krusuwan Hompage

                         ***นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3***
           Kiss
ที่จะเรียน online เข้าเรียนตรงหัวข้อวิชาโครงงานKiss
             
            ***นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2***
                              Cool
ที่จะเรียน online เข้าเรียนตรงหัวข้อวิชาIS1Cool News
เกมส์ Angry Birds
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2011-07-09 14:15:47 1835 0

more


Article
Search 
ทดสอบ การแทรก video Youtube
บทความ
Create : 2011-07-10 10:46:11 1797 2
ทดสอบ การแทรก Flash ในเนื้อหา
บทความ
Create : 2011-07-10 10:08:18 1652 1
ทดสอบการแทรก video ในเนื้อหา
บทความ
Create : 2011-07-10 09:53:08 1628 1

more


PhotoAlbums
Search

ไม่ระบุ

Create : 2020-05-23 12:05:22 48

more


Statistic
Counter
28781  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.833693 sec.