Kitipong หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

การเรียนนากศิลป์ ม 1 โขนการเรียนนาฏศิลป์ ม 1 โขน
• การเรียน ผ่าน DLTV ครั้งที่ 1
• ประวัติความเป็นของโขน
• วิวัฒนาการโขน


สืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• Bing
• youtube
• facebook

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน

นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน
• รำพื้นบ้าน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัดรายวิชา
• แผนการวัดและประเมินผล
• แผนการจัดการเรียนรู้
• สื่อการเรียนการสอน
• ภาระงานที่ต้องทำ
• ผลงานนักเรียน
• อื่นๆ

สื่อการเรียนการสอน
• นาฏยศัพท์
• โขน ชุด หนุมานจับนางเบญกาย
• โขน ตอนพระเคณร์เสียงา
• โขน ตอน พระรามรบทศกัณฐ์

กิจกรรม

การเรียนนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครั้งที่1 ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้ออิทธิพลของนักแสดง และทำใบงานทาง DLTV

ครั้งที่ 2 ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อ
นาฏยศัพท์ และทำใบงานทาง  DLTV

ครั้งที่  3  ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อภาษาท่า  และทำใบงานทาง  DLTV

ครั้งที่  4  ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อการตีบทบาทการแสดง  และทำใบงานทาง  DLTV

ครั้งที่  5  ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อรำวงมาตรฐาน  และทำใบงานทาง  DLTV

ศึกษาผ่าน DLTV นาฏศิลป์ ม1 
หมายเหตุ ให้นักเรียนทำใบงานทาง DLTV เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละคนรวบรวมใบงานส่งตอนเปิดเรียน


การฝึกโขน(ตบเข่า)แบบฝึกภาคปฏิบัติก่อนการเรียนในชั้นเรียน

 
     
การฝึกโขน ถองสะเอว แบบฝึกภาคปฏิบัติก่อนการเรียนในชั้นเรียน
 

การฝึกโขน  เต้นเสา

ใบงานที่1  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/10  เข้าเรียนรายวิชา  ทัศนศิลป์  ศ23103   2/7/2563  เวลา  08.30-09.20  น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2และ 1/8 ให้เข้าเรียน รายวิชา นาฏศิลป์ ศ21102 2/7/2563 เวลา 09.20-11.00 นและ 12.40-14.20 น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/7 ให้เข้าเรียน รายวิชานาฏศิลป์ ศ21102  8/7/2563 เวลา 09.20-11.00 น  และ  13.20-15.10 น
บทความ
ค้นหา 
หัวโขน
บทความ
เมื่อ : 2011-10-07 13:25:38 10089 0
โขน
บทความ
เมื่อ : 2011-10-07 13:46:15 5887 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-08-09 09:24:29 990
ภาพการแสดงโขนและนาฏศิลป์
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2011-10-06 17:38:43 1175

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
38925  ประกาศ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.029160 sec.