Prasert หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่......ห้องเรียนออนไลน์เทคโนโลยีและการสื่อสาร2
• บทที่ 1 ซอฟต์แวร์
• บทที่ 2 หลักการแก้ไขปัญหา
• บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 1
• บทที่ 4 อินเตอร์เน็ต
• บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 2
• หน่วยการเรียนรู้

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
• ระบบจำนวน
• ระบบเลขฐาน ในระบบคอมพิวเตอร์
• การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์
• หลักการคำนวนเลข ในระบบคอมพิวเตอร์
• ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น
• พีชคณิตบูลีน
• เมตริกซ์
• พีชคณิตเชิงเส้น
• อนุพันธ์ฟังก์ชั่น

การจัดการฐานข้อมูล
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรม ACCESS 2010
• หน่วยการเรียน

การนำเสนอข้อมูล
• หลักในการนำเสนอข้อมูล
• หน่วยการเรียนรู้
• คู่มือ การใช้งานโปรแกรม MS Powerpoint

LOGO
• หลักในการเขียนโปรแกรมภาษา LOGO

การเขียนโปรแกรม ( Visual Basic )
• คู่มือ โปรแกรม Visual Basic 6.0
• คู่มือ โปรแกรม Visual Basic 2008
• คู่มือ โปรแกรม Visual Basic 2010
• หลักการเขียนโปรแกรม

Multimedia
• Multimedia คืออะไร

Download programs
• Dev c++
• RAPTOR 1.04B
• RAPTOR 2012

กิจกรรม

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการตำนวณ)

ให้นักเรียน ม.2,ม.5  เข้าคลาสรูม ด้วย

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี( วิทยาการคำนวณ 2 )  รหัสวิชา ว22103PASSWORD CLASSROOMS   
  
2/4 
qkcyvft 2/6 iek2kbi

2/8 fliryuq 2/10 jtfoq5lแนะนำหลักสูตร

บทที่ 1  แนวติดเชิงตำนวณ

    แนวคิดเชิงคำนวนคือ อะไร  

            แนวคิด 2

            แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking)

           
            1.1  แบ่งแยกปัญหา (decomposition)                      ทบทวน 1


            1.2   การพิจารณารูปแบบ (Pattern recognition)         ทบทวน 1
           
        
            1.3  การคิดเชิงนามธรรม Abstraction                       ทบทวน 1  


            1.3.1   แนวคิดเชิงนามธรรม ในวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)         ทบทวน 1 
           

            1.4 การออกแบบอัลกอลิธึม 
                วางแผนออกแบบลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา(algorithms) คือ
                การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

               ทบทวน 1  ทบทวน 2    ทบทวน 3  ทบทวน 4  ทบทวน 5  ทบทวน 6     ทบทวน 7    


            1.5 กรณีศึกษา


              ใบงาน 1      ใบงาน 2     ใบงาน 3     ใบงาน 4
   
              

บทที่ 2  การแก้ไขปัญหาโดยใช้โปรแกรมไพทอน   

              ผังงาน

               บทเรียน Python

   เพิ่มเติม Python

             1.  สอนPython     2.  Pythonเพิ่ม

               2  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 3 
                  2.1 เนื้อหาเพิ่มเติม1 
                  2.2 เนื้อหาเพิ่มเติม2
                  2.3 เนื้อหาเพิ่มเติม3
                  2.4 เนื้อหาเพิ่มเติม4  


   ใบงาน 1      ใบงาน 2     ใบงาน 3     ใบงาน 4


บทที่ 3    การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม Scratch 

              การติดตั้งโปรแกรม

              ส่วนประกอบของโปรแกรม


   ใบงาน 1      ใบงาน 2     ใบงาน 3     ใบงาน 4


บทที่ 4  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

           องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์                เพิ่มเติม1   เพิ่มเติม2                ทบทวน1

  
           หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์            ทบทวน1   ทบทวน2


           ซอฟท์แวร์ประยุกต์                                   เพิ่มเติม1       เพิ่มเติม2             ทบทวน1     ทบทวน2   ใบงาน 1      ใบงาน 2     ใบงาน 3     ใบงาน 4บทที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสาร

          องค์ประกอบการสื่อสาร     เพิ่มเติม1      เพิ่มเติม2      เพิ่มเติม3      เพิ่มเติม4

          เครือข่ายคอมพิวเตอร์       เพิ่มเติม1      
 
          อินเตอร์เนต                   ทบทวน1   ทบทวน 2    ทบทวน3   

          บริการอินเตอร์เนต           เพิ่มเติม1  เพิ่มเติม2     เพิ่มเติม3     เพิ่มเติม4     เพิ่มเติม5      เพิ่มเติม6       ทบทวน1    ทบทวน2

          คลาวด์คอมพิวติง            เพิ่มเติม1   เพิ่มเติม2    เพิ่มเติม3    เพิ่มเติม4   ใบงาน 1      ใบงาน 2     ใบงาน 3     ใบงาน 4


บทที่ 6 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

           แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม   ผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

           แนวทางการพิจารณาเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ข้อมูล

   การสร้างและแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ   มารยาทในการติดต่อสื่อสาร

   ใบงาน 1      ใบงาน 2     ใบงาน 3     ใบงาน 4


วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( วิทยาการคำนวณ 5 )รหัสวิชา ว30106

PASSWORD CLASSROOMS   
  
5/9 egsfusi 5/10 k3eorif  5/11 uuvt4bh


แนะนำหลักสูตร
           


เนื้อหา บทเรียน


บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า    เนื้อหาหลัก

        Big DATAคืออะไร       เพิ่มเติม1    เพิ่มเติม2      เพิ่มเติม3
      

        1.1  ความหมายและยุคของข้อมูลและสารสนเทศ
    
               1 กระบวนการวิทยาการข้อมูล1     

               2 ตัวอย่าง การใช้วิทยาการข้อมูล

               3 การตั้งคำถาม
     
               4.การคิดเชิงออกแบบ    

   


บทที่ 2 การเก็บและรวบรวมข้อมูล   เนื้อหาหลัก

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล    เนื้อหาหลัก

          เนื้อหา 1    เพิ่มเติม1


          3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา    เพิ่มเติม1     เพิ่มเติม2     เพิ่มเติม3     เพิ่มเติม4    เพิ่มเติม5     เพิ่มเติม 6     


         


          3.2 การวิเคราะห์ทำนาย ตอน การทำนายเชิงตัวเลขและเชิงหมวดหมู่   เพิ่มเติม1     เพิ่มเติม2     เพิ่มเติม3    เพิ่มเติม4บทที่ 4  การสื่อสารด้วยข้อมูล     เนื้อหาหลัก  
   
            เพิ่มเติม1                   การใช้แผนภูมิ 1    การใช้แผนภูมิ 2   การใช้แผนภูมิ 3     การใช้แผนภูมิ 4    
          สถิติ
เยี่ยมชม
15971  ประกาศ
บทความล่าสุด
เรียนออนไลน์ ม 2/3 2/2 29 กค63
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ม 2/7 23กค63
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 1/13 1/11 20กค63
สร้างโดย : kruAkkarat

สร้างโดย : moral
มาเลือกคณะ TCAS รอบ 3 กันเถอะ
สร้างโดย : BChai
และนี่ก็คือ เจอร์เก้น คล็อปป์
สร้างโดย : westbank
14 คำสอนจาก โยฮัน ครัฟฟ์
สร้างโดย : westbank
วรรณกรรมความรู้คู่วรรณคดี
สร้างโดย : kruuan
ที่สุดของชีวิต
สร้างโดย : kruuan
กรมควบคุมโรค
สร้างโดย : AUNTHIKA


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.214942 sec.