krujane หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   ข้อมูลส่วนบุคคล
• ประวัติส่วนตัว
• คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
• แผนการจัดการเรียนรู้
• สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
• เข้าร่วมอบรมภายใน
• เข้าร่วมอบรมภายนอก
• กรรมการดำเนินงานการจัดอบรม

เอกสาร/ผลงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา
• รายชื่อนักเรียนชั้นม.1/4
• ข้อมูลติดต่อ
• ตารางเรียน
• เวรประจำวัน
• ผลงานนักเรียน
• บันทึกความดี
• จิตสาธารณะประโยชน์
• โครงงานห้องเรียนสีขาว
• โครงงานคุณธรรม
• โครงงานต่อต้านยาเสพติด
• การแยกขยะในห้องเรียน

เอกสาร/ผลงานในกลุ่มสาระฯ
• ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
• หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มสาระฯ
• โครงการศึกษาดูงานกลุ่มงานคอมพิวเตอร์
• โครงการทำบัตรนักเรียน(งปม.)

ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
• ข่าวสาร
• กิจกรรมอบรมต่างๆ
• รายการน่าดู
• เว็บไซต์การศึกษา
• เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา
• ก้าวทันเทคโนโลยี
• ภัยจากเทคโนโลยี


เอกสาร/ผลงานในหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• สาธารณูปโภค - น้ำประปา
• สาธารณูปโภค - ไฟฟ้า
• ค่าโทรศัพท์ 13 หมายเลข TOT
• บริการคู่สายโทรศัพท์ 1 หมายเลข
• อินเทอร์เน็ต 3BB 1 หมายเลข
• บริการคู่สายอินเทอร์เน็ต 3BB 1 หมายเลข
• อินเทอร์เน็ต TRUE 2 หมายเลข
• วัสดุสำนักงาน(ทั้งรร.)
• หมึกพิมพ์(ทั้งรร.)
• งานแผนงาน
• งานโสตทัศนูปกรณ์
• ไวนิล และสื่อสิ่งพิมพ์
• กรรมการโครงการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน คันที่ 49-52
• โครงการจัดทำบัตรอนุญาติเข้าบริเวรโรงเรียน(บค.)
• โครงการทำบัตรประจำตัวบุคลากรภายในโรงเรียน(..)
• โครงการทำบัตรอาหาร(ทป.)

ผลงานนักเรียน
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทินกิจกรรม
• กำหนดการ

กระทู้ล่าสุด

บทความล่าสุด
เรียนออนไลน์ ม2/6 3กค63
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ม2/1 2/4 3กค63
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ ม2/5 3กค63
สร้างโดย : kruAkkarat
สอนออนไลน์นักเรียนชั้น ม 1/10 ศ21101 วันที่ 2 ก.ค.ุ-
สร้างโดย : kruAkkarat
มาเลือกคณะ TCAS รอบ 3 กันเถอะ
สร้างโดย : BChai
สอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สร้างโดย : kruAkkarat
สอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สร้างโดย : kruAkkarat
สอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สร้างโดย : kruAkkarat
ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล สอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
สร้างโดย : kruAkkarat
สอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
สร้างโดย : kruAkkarat

ประกาศ
กิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
1576  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.159974 sec.