krusunsanee หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
สืบค้นข้อมูล>
• google
• yahoo
• Bing
หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน

หลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• แผนการวัดและประเมินผล
• แผนการจัดการเรียนรู้
• ภาระงานที่ต้องทำ
• ตัวชี้วัด

เนื้อหาของ o -net
• ระบบเสียงในภาษาไทย
• การใข้คำ คำและความหมาย
• คำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศ
• การสร้างคำ
• ประโยคในภาษาไทย
• ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
• เหตุผลกับภาษา การอนุมาน การแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าวใจ
• ความงามในภาษาและการอ่านวรรณคดี
• โวหารในการเขียน
• การวิเคราะห์และวินิจสาร

ข้อสอบ
ปี 54

สื่อการเรียนการสอน
• เห่เรือ
• สามก๊ก
• ซีไรต์
• ความงามในภาษา
• สามัคคึเภทคำฉันท์

ภูมิปัญญาทางภาษา
• ตัวชี้วัด
• หัวข้อที่ศึกษา
• ความหมายของภูมิปัญญาทางภาษา
• ปริศนาคำทาย
• นิทานพื้นบ้าน
• ตำนาน
• วรรณกรรมพื้นบ้าน(ท้องถิ่น)
• เพลงพื้นบ้าน
• ภาษาถิ่น
• สำนวนไทย

ภูมิปัญญาทางภาษา
• ความหมายของภูมิปัญญาทางภาษา
• คุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
• การสร้างคำในภาษา
• คำมูล
• คำประสม
• คำซ้อน
• คำซ้ำ
• ความหมายของวรรณศิลป์
• การวิเคราะห์วรรณศิลป์
• โวหารภาพพจน์
• แบบฝึก
• ตัวอย่างภูมิปัญญาทางภาษา
• สำนวนคำ
• แบบฝึกหัดสำนวนไทย
• ภูมิปัญญาในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน<

กิจกรรม

ความสำเร็จของเธอ. คือความภูมิใจของเรา                                                        นักเรียนดี
                 

        นักเรียนดีเป็นอย่างไร หากจะกล่าวอย่างงสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่างน้อย 2 อย่างคือเรียนเก่งและเป็นคนดี เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่าง เช่น พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ผู้สอน คุณภาพสถานศึกษา สำหรับคุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่อง ห้องสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการศึกษาฯลฯ ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพอาจารย์ด้วย นอกจากนี้ยังต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ตนเอง เช่นการคบเพื่อนเลวเพราะย่อมสามารถลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีไปได้ง่าย


 

เลขที่กำกับ

ข้อความที่กำหนด

01

การคบเพื่อนเลว

02

คุณภาพการเรียนการสอน

03

คุณภาพสถานศึกษา

04

คุณภาพอาจารย์

05

นักเรียนดี

06

คนดี

07

พื้นฐานจิตใจนักเรียน

08

เรียนเก่ง

 

 

ข่าวสาร
เทคนิคการทำข้อสอบแบบเชื่อมโยง ศันสนีย์ อรุณสินประเสริฐ รวบรวม
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2011-11-07 11:48:37 4238 0
การพิจารณาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-05-28 19:05:00 2561 0 Approve
แบบฝึกหัดการเชื่อมโยง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2013-06-09 08:27:22 2784 0 Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ครู..เรือจ้างกลางใจ
บทความ
เมื่อ : 2012-09-05 05:30:17 2472 0
การวิจัยในชั้นเรียน
บทความ
เมื่อ : 2013-07-23 05:28:18 3348 0
เมื่อฉันแก่ตัวลง
บทความ
เมื่อ : 2011-12-03 14:20:33 2409 0
หมวกหกใบ
เมื่อ : 2011-11-11 18:22:27 3152 0 บทความ
ในหลวงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เมื่อ : 2011-11-06 05:10:49 10004 0 บทความ
มากินน้ำมะพร้าวอ่อนกันเถอะ ตอนที่
เมื่อ : 2011-11-24 04:48:44 2381 0 บทความ
สรรพคุณ / ประโยชน์ของน้ำมะพร้าวอ่อน
เมื่อ : 2011-11-24 04:50:20 2541 0 บทความ
การจับใจความสำคัญ 1
เมื่อ : 2013-05-09 15:26:50 8049 0 บทความ

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
นักเรียนที่ได้คะแนนแกทเต็ม 150
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-01-17 12:55:14 1144
ละครพันท้ายนรสิงห์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-07-27 04:48:01 1383
ละครเรื่องขุนข้างขุนแผน แสดงโดยนักเรียนชั้นม.6
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2011-11-11 13:30:25 1602
สิงคโปร์
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2011-11-11 12:46:16 1631
ญี่ปุ่น
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2011-11-11 12:32:38 1607
รัสเชีย มอสโกว์ เซ็นปีเตอร์เบอร์ก จตุรัสแดง
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2011-11-11 11:34:27 1575
เวียดนาม
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2011-11-06 13:14:57 1558
โปร์แลนด์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2011-10-18 11:39:35 1566

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
546422  ประกาศ

การวิเคราะห์เชื่อมโยง
• ตัวชี้วัด
• คำอธิบายรายวิชา
• หัวข้อที่ศึกษา
• การวิเคราะห์เชื่อมโยง
• ข้อสอบแกท 1/52
• เฉลยข้อสอบแกท 1/5
• ข้อสอบแกท 2/52
• เฉลยข้อสอบแกท 2/52.
• ข้อสอบแกท 3/52
• เฉลยข้อสอบแกท 3/52
• ข้อสอบแกท 1/53
• เฉลยข้อสอบแกท 1/53
• ข้อสอบแกท 2/53
• เฉลยข้อสอบแกท 2/53
• ข้อสอบแกท 3/53
• เฉลยข้อสอบแกท 3/53
• ข้อสอบแกท 1/54
• เฉลยข้อสอบแกท 1/54
• ข้อสอบแกท 1/55
• เฉลยข้อสอบแกท 1/55
• ข้อสอบแกท 1/56
• แบบฝึก 'วักทะเล'

บทความล่าสุด
สัปดาห์ที่ ๑๔ แก่นแท้ของการพัฒนา
สร้างโดย : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๙ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็ก SUBTHAI
สร้างโดย : LDASW3
สัปดาห์ที่ ๘ สื่อกู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับเด็กเล็ก SUBTHAI
สร้างโดย : LDASW3
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
สร้างโดย : Satriwit3
ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สร้างโดย : Satriwit3
เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ 6/12 5 ก.พ.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/8 และ 6/7 3 ก.พ. 64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/10 และ/12 29 ม.ค.64
สร้างโดย : kruAkkarat
เรียนออนไลน์ 6/11 28 ม.ค. 64
สร้างโดย : kruAkkarat

กระทู้ล่าสุด


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 2.061278 sec.