krunuch2 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ชาวสว.3
ยินดีต้อนรับสู่รั่วสว.3• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• ใบความรู้

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• ใบงาน

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
                     ประกาศ !!!!
การเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ (ส21102)
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    ** วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 **
 

คำชี้แจง
  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ (คาบแรก : ปฐมนิเทศ)
  > 1. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'
   > 2. อ่านและศึกษาตัวชี้วัดรายวิชาประวัติศาสตร์ 'คลิก''
                แล้วจดบันทึกตัวชี้วัด>>ลงสมุดประจำวิชา
  > 3
. ทำแบบฝึกหัดจดลงในสมุด 'คลิก' โดยค้นคว้าความรู้จากแหล่ง-
               ความรู้อื่น ๆ ได้ 
   > 4. สมุดนำส่งครูประจำวิชาในวันที่มีเรียนตามตาราง
        ประกาศ !!!!!
  การเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา (ส21101) 

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   - วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 -
         *****

คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (คาบแรก : ปฐมนิเทศ)    
  1. ลงชื่อเข้าเรียน 'คลิก'

  2. อ่านและศึกษาตัวชี้วัดรายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) 'คลิก'
  3. จดบันทึกตัวชี้วัดลงในสมุดประจำวิชา (เล่มหนา)
  4. สมุดนำส่งครูประจำวิชาในวันที่มีเรียนตามตารางสถิติ
เยี่ยมชม
11411  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.570215 sec.