TSaengchan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้เข้าชมทุกท่าน
12:50:16

คำอธิบายรายวิชา
  MRS.SAENGCHAN APAVIRA  
GUIDANCE TEACHER


แผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1
* คำอธิบายรายวิชา
* แบบบันทึกการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
* โครงสร้างรายวิชา
* หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
* หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
* หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
* หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบต่างๆ


เทคนิคการเรียนเก่ง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
10 ข้อคำถาม คุณถนัดสมองข้างไหน???ความสามารถพิเศษ
สนใจรู้จัก....โรงเรียนกำเนิดวิทย์...หรือเปล่า

วิธีขจัดความขี้เกียจที่มีอยู่ในตัวเรา
ทำอย่างไรให้ความจำดี
เทคนิคการทำข้อสอบ
อ่านหนังสืออย่างไร....ให้จำได้7 เทคนิคบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ


การฝึกหายใจที่ถูกวิธีคิดต่าง...สร้างธุรกิจของตนเอง
เทคนิคการเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนมากกว่าเดิม

คุณเหมาะกับอาชีพอะไร...?

วิธีสร้างความสุขในครอบครัวเพื่อนกัน...เพื่อนตายตลอดไป
HOW TO เลือกคบเพื่อนอย่างไร? พาชีวิตรุ่งเรือง


การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

THE  IDOL 


  
 รู้ทันการจัดอันดับ TCAS 64


ความเปลี่ยนแปลง TCAS 64

nib2_web.png
การสอบวิชาเฉพาะในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย


วิ่งสู่เป้าหมาย


วิธีคิดชีวิตของ ริท เดอะสตาร์
การตัดสินใจเลือกเรียนระดับอุดมศึกษา
ชีวิตต้องสู้...อย่าท้อนะ
บุคลิกคน 16 ประเภท
เพลงทำสมาธิ
นิสัยและวินัยสำคัญอย่างไรอยากเก่งต้องฟังเก่งพลังแห่งการคิดบวกการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยการจัด 6 อันดับให้ปลอดภัย
การทำ PORTFOLIOทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย10 เคล็ด(ไม่)ลับ เรียนเก่ง15 ทักษะที่ควรมีในการทำงานยุคปัจจุบันศัพท์ 1,000 คำ ม.6 เตรียมสอบจิตวิทยาสร้างเสน่ห์มัดใจคนในแรกพบ

https://
สถิติ
เยี่ยมชม
18043  • แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 ประเภท
• แบบทดสอบค้นหาตนเอง
• แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
• แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ
• แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ
• แบบวัดแววอาชีพ

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยศิลปากร
• มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.216066 sec.