TSaengchan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

  MRS.SAENGCHAN APAVIRA  
GUIDANCE TEACHERแผนการจัดการเรียนรู้้ ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4


แผนการจัดการเรียรู้ ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

แบบทดสอบทางจิตวิทยา

*แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 ประเภท
*แบบทดสอบค้นหาตนเอง
*แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์
*แบบประเมินความเครียด
*แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
*แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า
*แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ
*แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ
*แบบวัดแววอาชีพ

แนะนำมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
ตัวอย่างPORTFOLIO
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-05-28 11:53:10 109
ตัวอย่างPORTFOLIO (10 หน้า)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-05-27 11:03:01 120
กำลังแสดงหน้า 1/1
<<
1
>>

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.529084 sec.