SUTHEP หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

^_^ WELCOME TO ONLINE CLASSROOM... By KruSTAMP... ^_^
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 1
• <<ใบงานที่ 1.1
• <<ใบงานที่ 1.2
• <<ใบงานที่ 1.3
• <<ใบงานที่ 1.4

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• หน่วยที่ 1 การดูแลเสื้อผ้า
• หน่วยที่ 2 อาหารประเภทสำรับ
• หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
• หน่วยที่ 4 ธุรกิจเพื่อชีวิต
• หน่วยที่ 5 การขยายพันธุ์พืช
• หน่วยที่ 6 การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์
• หน่วยที่ 7 สู่โลกอาชีพ

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
• หน่วยที่ 2 สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน
• หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า
• หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
• หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป

• หอสมุดแห่งชาติ
• หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
13377  

Smile วันที่ 20 มกราคม 2564 Smile

ห้อง ม.1/6 คาบเรียนที่ 8 เวลา 14.20-15.10 น.

1. ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet ลิงก์ Meet
https://meet.google.com/lookup/fgrddj3ywn
2. สื่อประกอบการเรียน หน่วยที่ 1 คลิกที่นี้Smile วันที่ 20 มกราคม 2564 Smile

ห้อง ม.3/6 คาบเรียนที่ 1-2 เวลา 08.30-10.10 น.

1. ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet ลิงก์ Meet
https://meet.google.com/lookup/cnpgww4s2f

2. สื่อประกอบการเรียน หน่วยที่ 3 คลิกที่นี้
Smile วันที่ 11 มกราคม 2564 Smile

ห้อง ม.4/11 คาบเรียนที่ 1-2 เวลา 08.30 - 10.10 น.

1. ให้นักเรียนลงชื่อเข้าชั้นเรียนใน Google Form
คลิกลงชื่อ

2. ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ใน Google Classroom รหัส zkgnakh

3. สอบถามเพิ่มเติมผ่านไลน์กลุ่ม 4/11 การบัญชีฯ แผนคหกรรม 63อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมบวชเณร ระดับชั้น ม.1 ปี 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-07-14 19:01:42 131
กิจกรรมวิชาการงานอาชีพ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-05-22 14:33:34 152

ทั้งหมด


• วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

• ค่าลดหย่อนภาษี

ประกาศ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.679880 sec.