SUTHEP หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

^_^ WELCOME TO ONLINE CLASSROOM... By KruSTAMP... ^_^
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 1
• ใบงานที่ 1.1
• ใบงานที่ 1.2
• ใบงานที่ 1.3
• ใบงานที่ 1.4
• เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 2
• ใบงานที่ 2.1
• ใบงานที่ 2.2
• ใบงานที่ 2.3

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• หน่วยที่ 1 การดูแลเสื้อผ้า
• หน่วยที่ 2 อาหารประเภทสำรับ
• หน่วยที่ 3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
• หน่วยที่ 4 ธุรกิจเพื่อชีวิต
• หน่วยที่ 5 การขยายพันธุ์พืช
• หน่วยที่ 6 การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์
• หน่วยที่ 7 สู่โลกอาชีพ

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
• หน่วยที่ 6 งบทดลอง
• หน่วยที่ 7 กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง
• หน่วยที่ 8 รายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง
• หน่วยที่ 9 งบการเงิน
• หน่วยที่ 10 การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี

• หอสมุดแห่งชาติ
• หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
26219  

Smile วันที่ 8 มีนาคม 2564 Smile

ห้อง ม.1/9 คาบเรียนที่ 5 เวลา 11.50-12.40 น.

1. ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet ลิงก์ Meet
https://meet.google.com/lookup/gnyhur45zq
2. สื่อประกอบการเรียน หน่วยที่ 2 คลิกที่นี้

3. ภาระงาน ใบงานที่ 2.3Smile วันที่ 5 มีนาคม 2564 Smile

ห้อง ม.3/9 คาบเรียนที่ 7-8 เวลา 13.30-15.10 น.

1. ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet ลิงก์ Meet
https://meet.google.com/lookup/bmauilgncv

2. สื่อประกอบการเรียน หน่วยที่ 5 คลิกที่นี้


Smile วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 Smile

ห้อง ม.4/11 คาบเรียนที่ 1-2 เวลา 08.30-10.10 น.


1. ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ใน Google Meet ลิงก์ Meet
https://meet.google.com/lookup/hlj432gxg7

2. สื่อประกอบการเรียน หนังสือการบัญชีเบื้องต้นอัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมบวชเณร ระดับชั้น ม.1 ปี 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-07-14 19:01:42 739
กิจกรรมวิชาการงานอาชีพ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-05-22 14:33:34 650

ทั้งหมด


• วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

• ค่าลดหย่อนภาษี

ประกาศ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.716234 sec.