SUTHEP หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

^_^ WELCOME TO ONLINE CLASSROOM... By KruSTAMP... ^_^
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
• หน่วยที่ 1 ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ
<<ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด
<<ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเภทของห้องสมุด
<<ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การบริการของห้องสมุด
<<ใบงานที่ 1.4 เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
<<ใบงานที่ 1.5 เรื่อง แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ
• แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
• หน่วยที่ 2 สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน
• หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า
• หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
• หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา

• หอสมุดแห่งชาติ
• หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
4834  


คำชี้แจง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เรียนวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.40 - 13.30 น. ให้นักเรียนแสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์เพื่อฟังคำชี้แจง และแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์ คลิกที่นี้***
1. คำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี้
2. การ
ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน คลิกที่นี้
3. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 คลิกที่นี้
4. การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน คลิกที่นี้
คำชี้แจง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 เรียนวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.20 น. ให้นักเรียนแสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์เพื่อฟังคำชี้แจง และแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์ คลิกที่นี้***
1. คำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี้
2. การปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน
คลิกที่นี้
3. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 คลิกที่นี้

4. การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน คลิกที่นี้


 


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมวิชาการงานอาชีพ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-05-22 14:33:34 26

ทั้งหมด

• วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

• ค่าลดหย่อนภาษี

ประกาศ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.861707 sec.