SUTHEP หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

^_^ WELCOME TO ONLINE CLASSROOM... By KruSTAMP... ^_^
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
• ใบความรู้ หน่วยที่ 1 ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ
<<ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด
<<ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเภทของห้องสมุด
<<ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การบริการของห้องสมุด
<<ใบงานที่ 1.4 เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
<<ใบงานที่ 1.5 เรื่อง แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ
• แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
• หน่วยที่ 2 สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน
• หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า
• หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
• หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา

• หอสมุดแห่งชาติ
• หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
10252  

คำชี้แจงคำชี้แจง
 


 
คำชี้แจง


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมบวชเณร ระดับชั้น ม.1 ปี 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-07-14 19:01:42 85
กิจกรรมวิชาการงานอาชีพ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-05-22 14:33:34 100

ทั้งหมด

• วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

• ค่าลดหย่อนภาษี


ประกาศ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.626245 sec.