Sangleay


การสร้างคำ


การสร้างคำ


การสร้างคำภาษาไทย

คำซ้อน

แบบทดสอบคำซ้ำ

แบบทดสอบ คำซ้อน

แบบทดสอบคำซ้อน 2

แบบทดสอบเรื่องคำซ้อน3

เกมคำ


คำประสมต่างกับคำซ้อน


แบบทดสอบเรื่อง คำมูล

แบบทดสอบคำมุล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน

แบบทดสอบคำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน 20 ข้อ

ข้อสอบ Pre เอนทรานส์ มีเฉลย


เกม เรื่อง คำ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.480978 sec.