kruThunyadar


ม.1 (ห้อง 2, 7)
23 ธค.63
ในช่วงที่เรียนออนไลน์นี้ จะข้ามหน่วยที่ 2 ไปเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก่อน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาและจัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม (งานชิ้นที่ 1)  ที่ตัวเองต้องการประดิษฐ์ให้พร้อม โดย ไม่ควรซื้อของหรือวัสดุมาทำชิ้นงาน หากจำเป็นต้องซื้อ ไม่เน้นของแพงนะคะ  งานประดิษฐ์นี้ควรเป็นของเหลือใช้หรือเศษวัสดุที่มีที่บ้านที่นักเรียนสามารถหาและนำมาทำเป็นชิ้นงานได้ (ไม่จำกัดว่าจะเป็นวัสดุจากอะไร ให้อิสระความคิดแก่นักเรียน หรือจะหลายอย่างรวมกันในงาน 1 ชิ้น )  เน้นประโยชน์ของชิ้นงาน และประหยัดพอเพียง....อย่าลืม....เข้าไปลงทะเบียนเรียนด้วยนะคะ.....ปล.อยากให้นักเรียนได้อัดเป็นคลิปไว้ให้ครูด้วย เริ่มตั้งแต่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และขั้นตอนการทำ ครูมีคะแนนปฏิบัติให้ด้วยนะคะทุกคน  และเมื่อนักเรียนไปโรงเรียน ก็ให้นำชิ้นงานที่ประดิษฐ์ได้ ไปส่งครูนะคะ ระหว่างนี้ค้นคว้าหาข้อมูล หาวัสดุอุปกรณ์ หากพร้อมลงมือได้เลยจ้า กำหนดส่งคลิปภายในวันศุกร์ที่8มกราคม64 ส่งทางไลน์ห้องหรือไลน์ส่วนตัวครูได้ค่ะ  ส่วนชิ้นงานถ้าเสร็จแล้วส่งภาพทางไลน์ก่อนได้ งานจริงส่งเปิดเรียนปกติ..

30 ธค.63

1. ในการเรียนวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานบ้าน ในการทำความสะอาดบ้านและสถานที่ต่าง ๆ จะต้องใช้อุปกรณ์ในการทำงานบ้านหลากหลายชนิด  ภาระงานวันนี้คือ ให้นักเรียนเลือกอุปกรณ์ทำงานบ้าน 1 ชิ้น เพื่อทำความสะอาดบ้าน และให้ถ่ายภาพนักเรียนทำความสะอาดลงในกระดาษเอสี่ พร้อมทั้งอธิบายถึงวิธีการใช้  ประโยชน์ และการเก็บรักษาอุปกรณ์ชิ้นที่นักเรียนนำมาเลือกทำความสะอาด กำหนดส่งวันพุธที่ 6 มค. 64 
2. เนื่องจากการถนอมอาหาร เป็นการใช้ระยะเวลา  ดังนั้น จึงต้องนำมาเรียนในช่วงนี้ที่่นักเรียนยังต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน  ครูจึงขอให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การถนอมอาหาร  ว่ามีวิธีใดบ้าง  และอาหารประเภทใดบ้างที่สามารถนำมาถนอมอาหารได้ และให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกถนอมอาหาร 1 ชนิด (1 วิธี) โดยอาจตัดสินใจเลือกทำจากวัตถุดิบที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้าน หรือจากวัตถุดิบที่พอจะหาได้ และให้ศึกษาวิธีการทำจากยูทูปหรือถามจากผู้ปกครอง  ถ้านักเรียนสามารถอัดคลิปวีดีโอขั้นตอนการทำได้จะดีมาก ครูจะได้ให้คะแนนปฏิบัติส่วนหนึ่ง และคะแนนอีกส่วนหนึ่งจะมาจากงานถนอมอาหารที่นักเรียนทำเสร็จ  กำหนดส่งงานการถนอมอาหารวันพุธที่ 13 มค 64 

6 มค.64


ครูเชื่อว่านักเรียนคงได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการถนอมอาหารแล้ว ใครที่ยังไม่ได้เริ่ม ครูขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้คุ้มค่า ขอให้ลงมือทำได้แล้ว เนื้อหาควรศึกษามาบ้างแล้วว่าการถนอมอาหารมีวิธีใดบ้าง และสามารถทำได้จากวัตถุดิบใดบ้าง ดังนั้น วันนี้เป็นอีก 1 วัน ที่ครูจะให้นักเรียนได้ใช้เวลาในทำงานถนอมอาหาร สำหรับคนที่ทำแล้ว เมื่อเรียบร้อยแล้ว งานสามารถส่งได้ก็ส่งได้เลยนะคะ หากงานถนอมอาหารบางชนิดที่ใช้เวลาไม่มากนัก ส่วนบางอย่างที่ยังต้องใช้เวลา ก้อให้นักเรียนได้ลงมือทำ และดูแลงานให้ดี อย่าลืมอัดคลิปวีดีโอนะคะ
กำหนดส่งยังคงเดิมนะคะ คือวันพุธที่ 13 มค 64 เว้นเสียแต่ว่า ใครที่ยังไม่เรียบร้อยไม่เสร็จ ก็ขอให้พูดคุยกับครูเป็นรายบุคคล ครูจะต้องดูว่า งานที่นักเรียนทำจะใช้เวลากี่วัน และเวลาที่ผ่านมานั้นนักเรียนได้ลงมือทำแล้วหรือเพิ่งทำ จึงทำให้ยังไม่เรียบร้อย ขอให้พูดคุยกันเป็นรายบุคคลนะคะ ไม่ใช่ยืดหยุ่นไม่ได้นะคะ แต่เราพูดกันในภาพรวมคือกำหนดส่งเดิม ใครไม่เรียบร้อยคุยกันได้เป็นรายบุคคลค่ะ...ครูธัญดา

13 มค.64

ในวันนี้จะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แม่ครัววัยใส   อาหารมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกคน การรับประทานอาหารที่มี่สารอาหารครบถ้วนและถูกต้องตามหลักโภชนาการจะช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรง  ดังนั้น ในการประกอบอาหารของครอบครัวจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดรายการอาหาร มีการวางแผนจ่ายอาหาร และเลือกซื้ออาหาร เพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงไว้ให้พร้อมก่อนที่จะประกอบอาหารรับประทาน ซึ่งครอบครัวคนไทยส่วนใหญ่จะรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก และมีอาหารอื่นรับประทานประกอบ โดยจัดอาหารเป็นชุด เช่น แกงเผ็ด ผัดผัก ไก่ทอด เป็นต้น การประกอบอาหารในปัจจุบันควรเลือกอาหารที่มี่ประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้ได้สารอาหารครบ รสชาติอร่อย ตลอดจนมีการจัดตกแต่งอาหารให้ชวนรับประทานมากยิ่งขึ้น  
ประเทศไทยมี 4 ภาค  ซึ่งแต่ละภาคก็จะมีอาหารท้องถิ่นนั้น ๆ  คือ 1. อาหารภาคเหนือ  2. อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3. อาหารภาคใต้  4. อาหารภาคกลาง แต่ละภาคอาหารจะแตกต่างกันไป  นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ในแบบเรียนหน้า 78
ภาระงานในวันนี้  
1. ให้นักเรียนกำหนดรายการเมนูอาหาร 1 วัน (3 มื้อ คือ อาหารเช้า  อาหารกลางวัน  อาหารเย็น) โดยให้กำหนดอาหารของแต่ละมื้อ  (ตามตัวอย่างในหนังสือหน้า 80)  ไม่ให้นักเรียนลอกรายการจากแบบเรียนหน้า 80 แต่ให้นักเรียนได้ปรึกษาพูดคุยกับผู้ปกครอง และจัดรายการอาหารลงตารางแต่ละมื้อตามเมนูของครอบครัวตัวเอง 
2. ให้นักเรียนศึกษาเมนูอาหารจากตารางเมนูอาหารของครอบครัว ในข้อ 1  และให้นักเรียนได้ช่วยผู้ปกครองในการทำอาหาร 1 อย่างโดยเลือกจากเมนู 3 มื้อ  โดยอัดคลิปวีดีโอเพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมทำอาหารเมนูนั้น  และสร้างแผนที่ความคิดเพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงานเมนูนั้น ๆ (ตามตัวอย่างภาพแผนที่ความคิดในหน้า 92 / 93 / 95 / 96 ในเล่มแบบเรียน) 

กำหนดส่งงานทั้ง 2 ข้อ ในวันนี้  คือ  ส่งภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
ถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไร ขอให้แจ้งครูเป็นรายบุคคล อย่าเงียบหายไปเฉย ๆ นะคะ  ครูธัญดา


20 มกราคม 2564

วันนี้ขอให้นักเรียนได้เปิดหนังสือเรียนหน่วยการเรียนที่ 6 เรียนรู้สู่อาชีพ
ซึ่งจะมี 3 หัวข้อ คือ 1. แนวทางการเลือกอาชีพ  2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ  และ 3.การสร้างงานอาชีพ
แนวทางการเลือกอาชีพ อาชีพ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่มีข้อกำหนด หรือข้อตกลง หรือขอบเขตของภารกิจและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยจมีผลตอบแทนเป็นรายได้ตามที่คาดหวังไว้ เช่น อาชีพครู ทหาร พนักงานบริษัท ตำรวจ เจ้าของร้านอาหาร เป็นต้น

หน้า 127-128
การสำรวจตนเอง 
 เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องมีความพร้อมของตนเองในด้านต่าง ๆ  1. ด้านความรู้ ความสามารถ และความถนัด  2. ความชอบและความต้องการ  3. ด้านลักษณะนิสัย 4. ด้านทักษะในการทำงาน
หน้า 128
ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับการประกอบอาชีพ   ประเภทอาชีพตามบุคลิกภาพของบุคคลแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 1. แบบจริงจัง 2. แบบต้องการใช้เชาวน์ปัญญา 3. แบบมีศิลปะ 4. แบบชอบสมาคมกับผู้อื่น 5. แบบกล้าคิดกล้าทำ 6. แบบที่ทำตามระเบียบแบบแผน
หน้า 130
รู้จักงานอาชีพ   การประกอบอาชีพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. อาชีพอิสระ 2. อาชีพรับจ้าง

ภาระงานของวันนี้ พุธที่ 20 มกราคม 2564
1. ให้นักเรียนสำรวจตนเองทั้ง 4 ด้าน และเขียนอธิบายรายละเอียดแต่ละด้านของตัวเองที่นักเรียนสำรวจได้ ว่าตัวนักเรียนแต่ละด้านนั้นเป็นอย่างไร
2. วิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่า ตัวนักเรียนเองอยู่กลุ่มใด ใน 6 กลุ่ม และเหมาะกับอาชีพใดของกลุ่มนั้น ๆ พร้อมอธิบายเหตุผล
งานทั้ง 2 ข้อนี้ ขอให้นักเรียนทำลงในกระดาษสมุด หรือ กระดาษเอสี่ แล้วถ่ายส่งครูทางไลน์กลุ่มการงาน หรือไลน์ส่วนตัวครูธัญดา กำหนดส่งวันนี้ (พ20มค64) ภายในคาบเรียน

  
ปล.ขอให้นักเรียนมีความรับผิดชอบใช้เวลาให้คุ้มค่าในการทำงานที่ยังไม่เสร็จ เพื่อส่งครูตามกำหนดเวลา ส่งก่อนได้นะคะถ้าเสร็จแล้ว ขอบคุณค่ะ  ครูธัญดา

27 มกราคม 2564
สัปดาห์นี้ไม่มีการเรียนการสอน และมอบหมายภาระงานใด ๆ นะคะ ขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการเคลียร์ภาระงานที่ยังคงค้างอยู่ และส่งครูให้เรียบร้อยทุกภาระงาน ก่อนโรงเรียนเปิด 1 กพ. 64 นะคะ
ขอให้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่านะคะ  ...ครูธัญดา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.949912 sec.