AREENA


คำชี้แจงการเรียน online ม.6
คำชี้แจงการเรียน online ม.6
1.เมื่อนักเรียนกดเข้าไปที่ link liveworksheet จะเจอแบบฝึกหัดก็เหมือนกับ
     ใบงานของโรงเรียน

2.แต่ละข้อคำถามจะมีช่องสี่เหลี่ยม นักเรียนเข้าไปพิมพ์คำศัพท์ โดยเอาคำศัพท์
   ในตารางด้านบนมาเติม 

3.นักเรียนไม่ต้องเขียนความหมายในช่องคำแปลนะคะ แต่นักเรียนจะต้องคัดลอก
   คำศัพท์ตารางนั้นลงสมุดพร้อมความหมายแล้วค่อยมาส่งครูในห้องเรียนค่ะ

4.พอทำเสร็จกดปุ่ม Finish!! ด้านล่าง
fn.jpg
5.จะขึ้นหน้าจอ แบบนี้ 

m6.jpg

6.ให้นักเรียนเลือกส่งมาให้ครูโดยจะต้องกรอกชื่อของนักเรียนใน
ช่อง Enter your full name กรอก ภาษาอังกฤษไม่ต้องมีคำนำหน้า และ
ช่อง Group/Level ให้กรอก ห้อง/เลขที่ เช่น 611/12 หรือ 604/1 เราจะเช็คได้ง่ายค่ะ
ช่อง School subject กรอก EN33203
ช่อง e-mail กรอกของครู arena@satriwit3.ac.th เพื่อเป็นการเช็คชื่อและเก็บคะแนนค่ะ

m62.jpg

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005847 sec.