kruThunyadar


ม.2 (ห้อง1, 3, 7, 13)
นักเรียน ม.2 ห้อง 1, 3, 7, 13 

การส่งงานทุกงานของนักเรียน  ทุกคนสามารถส่งงานทางไลน์กลุ่มห้องหรือไลน์ส่วนตัวครูได้เลยค่ะ

24 - 25 ธค. 63
  • ขอให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือเรียนในหน่วยการเรียนที่ 2 อาหารและโภชนาการ เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม และให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่ออื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยให้นักเรียนได้เลือกทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1 ชนิด และถ่ายทำขั้นตอนการทำเครื่องดื่มเป็นคลิปวีดีโอ นอกจากนี้ ขอให้มีการจัดทำรายละเอียดลงในกระดาษร้อยปอนด์ (ถ้าไม่มีอนุโลมให้ใช้กระดาษเอสี่) โดยระบุส่วนผสม อุปกรณ์ วิธีทำ และประโยชน์ของเครื่องดื่มที่นักเรียนเลือกทำ โดยดูตัวอย่างการจัดทำได้ในหนังสือหน้า35-38 กำหนดส่งคลิปวีดีโอ และรายละเอียดเครื่องดื่มที่นักเรียนเลือกที่ทำลงในกระดาษเอสี่หรือร้อยเปอนด์  ขอให้ส่งภายในวันศุกร์ที่8มค64
7 - 8 มค. 64
* ด้วยสถานการณ์ที่โรงเรียนหยุดกรณีพิเศษต่อเนื่อง นี้
1. ขอให้นักเรียนใช้เวลาในคาบเรียนศึกษาการประดิษฐ์ชิ้นงานและให้นักเรียนเลือกประดิษฐ์ชิ้นงาน 1 ชิ้นตามความสนใจโดยใช้วัสดุหรือของเหลือใช้ที่มีที่บ้านของนักเรียน เมื่อโรงเรียนเปิดเรียนปกติขอให้นักเรียนนำชิ้นงานไปส่ง แต่ให้นักเรียนถ่ายภาพชิ้นงานที่เสร็จแล้วส่งครูทางไลน์กลุ่มห้องหรือไลน์ส่วนตัวครูก่อนได้ค่ะ  กำหนดส่งภาพชิ้นงานที่เสร็จแล้วทางไลน์ภายในวันศุกร์ที่15มค.64 (ชิ้นงานจริงส่งเมื่อโรงเรียนเปิดเรียนปกติ)
2. ขอให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ชิ้นงานที่นักเรียนเลือกทำ  เช่น ถ้านักเรียนเลือกทำโมบายจากกระป๋องน้ำอัดลม ก็ให้นักเรียนได้เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์โมบายจากกระป๋องน้ำอัดลม แผนภาพความคิดนี้ขอให้นักเรียนทำลงในกระดาษเอสี่ ระบายสีให้สวยงาม  หากนักเรียนทำแผนผังความคิดนี้เสร็จสามารถส่งแผนภาพความคิดภายในวันศุกร์ที่15มค.64 ส่วนแผนภาพจริงสามารถนำไปส่งโรงเรียนเมื่อเปิดเรียนปกติ

ขอให้นักเรียนได้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างดีที่สุด ด้วยความห่วงใยค่ะ  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ ครูธัญดา

14 - 15 มค. 64

ในวันนี้ ครูจะให้เวลานักเรียนในการเคลียร์งานค้างทุกงานที่นักเรียนยังทำไม่เสร็จ ขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาที่ครูให้นี้เพื่อทำภาระงานต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  เพราะสัปดาห์ถัดไปเราจะเรียนกันเรื่องอื่นต่อ และครูก็จะมีงานมอบหมายให้นักเรียนได้ทำ  ดังนั้น เราจำเป็นต้องใช้เวลาให้คุ้มค่า ทั้งครูและนักเรียน ครูต้องใช้เวลาในการตรวจงานทุกงาน จากทุกคน ทุกห้อง เพื่อให้คะแนน นักเรียนต้องใช้เวลาทำงาน อย่าปล่อยให้มีงานค้างนะคะ  จะทำให้เหมือนมีงานมาก  งานทุกชิ้นที่มอบหมายไว้ ขอให้ส่งภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นอย่างช้า  ถ้าใครมีปัญหา ติดขัดอะไร ขอให้นักเรียนติดต่อครูโดยด่วน เพื่อครูจะได้หาทางแก้ปัญหาให้นักเรียน  นักเรียนอย่าเงียบหายไปนะคะถ้านักเรียนมีปัญหา  จาก ครูธัญดา

21 - 22 มค. 64

ขอทบทวนตามนัดหมายเดิม นักเรียนทุกคนต้องส่งงานค้างส่งภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 64 แต่นับถึงวันนี้นักเรียนบางคน (ส่วนใหญ่) ยังไม่มีการส่งงาน ซึ่งสัปดาห์ก่อนในคาบเรียนครูได้ให้เวลานักเรียนเพื่อเคลียร์งานค้างแล้ว ขอให้นักเรียนติดตามส่งภายในวันนี้ให้เสร็จสิ้น หากนักเรียนไม่ส่งครูมีความจำเป็นตัองรายงานการค้างส่งงานของนักเรียนให้แก่ครูที่ปรึกษาเพื่อส่งต่อผู้ปกครองของนักเรียน  เพราะฉะนั้น หากนักเรียนคนใดมีความจำเป็น ติดขัด มีปัญหาอย่างไร ขอให้ติดต่อครูโดยตรงนะคะ เบอร์ครู 0956453177  หรือผ่านไลน์ห้อง ไลน์ส่วนตัวได้นะคะ  ขอบคุณค่ะ ครูธัญดา

วันนี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานเกษตร

ในปัจจุบันนี้ คำว่างานเกษตร จะเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะเป็นด้านอาหารการกิน ส่วนการเลี้ยงสัตว์มักจะเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบสัตว์เลี้ยงในบ้าน  เราไม่ค่อยได้คลุกคลีกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย  ดังนั้น ในหน่วยการเรียนรู้นี้ เรียนเพื่อรู้ เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะไม่สามารถปฏิบัติจริงได้ในการเรียน แต่จะปรับมาเป็นการให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปลานิล ที่ซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารของมนุษย์เราได้ ขอให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลและทำภาระงาน 2 ชิ้นงาน คือ
1. ให้นักเรียนได้คิดวิธีการแปรรูปหรือถนอมอาหารปลานิล ให้เก็บไว้รับประทานได้นาน และเป็นการเพิ่มมูลค่า หากจะนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ โดยให้นักเรียนได้เขียนอธิบายวิธีการแปรรูปหรือถนอมอาหารจากปลานิล 1 อย่าง 
2. ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงอยู่แล้วที่บ้าน หรือสัตว์ที่นักเรียนสนใจอยากเลี้ยง  1 ชนิด เช่น ข้อมูลวิธีการเลี้ยง การดูแล การให้อาหาร ให้น้ำ ให้ยา ลักษณะที่อยู่ ปัญหาในการเลี้ยงดู การแก้ไข หรืออื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลของการเลี้ยงสัตว์นั้น ๆ 

ภาระงานในวันนี้ ทั้งข้อ 1 และข้อ 2  ให้ทำลงกระดาษ และถ่ายส่งครู ในไลน์กลุ่มการงาน หรือไลน์ส่วนตัวครูนะคะ  กำหนดส่งงานทั้ง 2 ข้อ อย่างช้าคือวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เสร็จก่อนกำหนดสามารถส่งได้เลยค่ะ  เหมือนเดิมนะคะ หากใครมีปัญหาติดขัดอะไรขอให้นักเรียนติดต่อครูโดยตรงก่อนถึงกำหนดส่งนะคะ อย่าปล่อยงานค้างไว้นะคะ...ครูธัญดา

28 - 29 มกราคม 2564

สัปดาห์นี้ไม่มีการเรียนการสอน และไม่มีการมอบหมายภาระงานใด ๆ ให้นักเรียน  ขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการเคลียร์ภาระงานที่ยังค้างอยู่  และส่งครูให้เรียบร้อยทุกภาระงานก่อนโรงเรียนเปิด 1 กพ.64 นะคะ  ขอให้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่านะคะ....ครูธัญดา


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005909 sec.