Sangleay


เพลงร้องคลาสสิค
เพลงคืนสุดท้าย จำรัส เศวตภรณ์ ความรัก น้ำเซาะทราย สุดเหงา ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล กล้วยไม้ กล้วยไม้ วิยดา โกมารกุล บรรเลงเปียโนเพลงหยาดเพชร บรรเลงเปียโนเพลงเดือนเพ็ญ บรรเลงเปียโน เพลงจงรัก บรรเลงข้างขึ้นเดือนหงาย บรรเลงเพลงค้างคาวกินกล้วย บรรเลงเพลง น้ำตาแสงใต้ บรรเลงเพลงลมหวน ลาภูพิงค์ เพลง ร่มแดนช้าง เพลงประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม่านไทรย้อย รักข้ามขอบฟ้า จูบ ปาหนัน อุทยานดอกไม้ บุษบาเสี่ยงเทียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005557 sec.