kruThunyadar


ม.3 (ห้อง3/13)
ห้อง ม.3/13

การส่งงานทุกงานของนักเรียน  สามารถส่งงานทางไลน์กลุ่มห้อง หรือไลน์ส่วนตัวครูได้ค่ะ


1. ครูขอทบทวนงานที่ได้แจ้งไว้เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธค.63 (ก่อน รร.ประกาศหยุดปิดพิเศษซึ่งนักเรียนบางคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้หยุดแล้วในวันนั้น (จ.21 ธค.63)  ครูได้แจ้งงานฝากไว้กับนักเรียน 2 งาน ดังนี้งานที่ 1 ให้นักเรียนได้หาสัญลักษณ์ป้ายผ้าที่เสื้อผ้าชุดไปรเวทของนักเรียน หรือชุดของคนในครอบครัว จำนวน 3 ตัว (สัญลักษณ์ป้ายผ้าต้องไม่ซ้ำกัน) และถ่ายภาพสัญลักษณ์ป้ายผ้าลงกระดาษเอสี่ พร้อมทั้งอธิบายสัญลักษณ์ป้ายผ้าแต่ละตัวไว้ใต้ล่างภาพ กำหนดส่ง 4 มค 64
งานที่ 2 ให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้ศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการขยายพันธ์ุพืช และเลือกการขยายพันธ์ุพืช 1 วิธี ที่จะขยายพันธุ์ด้วยตนเอง เพื่อมาขยายพันธ์ุพืช 1 ชนิด ในขวดหรือกระถาง และให้นักเรียนจดบันทึก พร้อมเก็บภาพเป็นระยะโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียม จนพืชเติบโต  ให้นักเรียนทำการจดบันทึกและบันทึกภาพความเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตเป็นระยะ ๆ ลงในกระดาษเอสี่  กำหนดส่งงานและการบันทึกภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 

ปล. อย่านิ่งนอนใจ การขยายพันธ์ุพืชต้องการเวลาในการเจริญเติบโต เริ่มศึกษารายละเอียดและลงมือทำ จะได้มีการจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงในการเติบโตนะคะ

วันจันทร์ที่ 28 ธค 63  หน่วยการเรียนที่ 2 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารประเภทสำรับ  

ประเทศไทยมี 4 ภาค แต่ละภาคจะมีอาหารของพื้นที่ไม่เหมือนกัน  แต่ส่วนใหญ่จะทำเป็นอาหารประเภทสำรับเช่นเดียวกัน  คำว่า สำรับ คือ อาหารที่จัดเป็นชุด มีอาหารหลากหลายอย่าง หลายรสชาติ ซึ่งรสชาติของอาหารสามารถรับประทานร่วมกันได้ และให้ความอร่อยกลมกล่อม อาหารสำรับก็มีหลายประเภท ได้แก่ 1. อาหารที่ต้องมีเครื่องเคียงและเครื่องแนม เช่น น้ำพริกกะปิต้องคู่กับปลาทูทอด หรือ ข้าวคลุกกะปิต้องมีหมูหวานหรือกุ้งหวานเป็นเครื่องแนม หรือแกงส้มต้องกินกับปลาสลิดทอด เป็นต้น 2. อาหารที่ต้องจัดชุดเข้ากับข้าวซึ่งเป็นอาหารหลัก โดยอาหารหลักที่จัดร่วมกันต้องมีทั้งต้ม แกง ผัด ทอด หรือน้ำพริก ผักสด ผักต้ม 3.อาหารที่ต้องคลุกเคล้าด้วยกันเป็นอาหารจานเดียว เป็นอาหารที่ต้องใช้เครื่องปรุงหลายอย่างจัดแยกมาต่างหาก เวลารับประทานจะต้องนำมาคลุกเคล้าด้วยกัน เช่น ข้าวยำปักษ์ใต้  ขนมจีนซาวน้ำของภาคเหนือ    

งานที่มอบหมายในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คือ

1. ขอให้นักเรียนใช้เวลาที่โรงเรียนปิดอยู่ในช่วงพิเศษนี้  ได้ศึกษารายละเอียดอาหารประเภทสำรับของแต่ละภาค และให้ตัดสินใจว่า ตัวเอง จะทำอาหารสำรับประเภทไหน (ที่มีอยู่3ประเภท) และเป็นอาหารสำรับของภาคไหน
2.ให้นักเรียนอัดเป็นคลิปวีดีโอในขั้นตอนการทำอาหารของตัวเองอย่างน้อย 1 อย่าง ในสำรับที่นักเรียนเลือกทำ
3.ถ่ายภาพอาหารที่ได้จัดเป็นสำรับเรียบร้อยสวยงามพร้อมทานที่โต๊ะอาหารของครอบครัวนักเรียน (มีสมาชิกในครอบครัวนั่งพร้อมทานอาหารที่นักเรียนเตรียมเอง จะเริ่ดมากค่ะ)  และเขียนหรือพิมพ์อธิบายอาหารแต่ละอย่างที่อยู่ในสำรับนั้น ๆ ลงในกระดาษ เอสี่ ไว้เพื่อส่งครูนะคะ

ปล. นักเรียนสามารถวางแผนล่วงหน้า หากมีวันใดที่มีคนในครอบครัวพอจะว่างตรงกัน นักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะ จะได้มีการทานอาหารพร้อมกันในสำรับที่เราได้จัดทำเอง

ปล.อีกนิด ฝากเรียนผู้ปกครอง เดิมทีจะให้ทำเป็นงานกลุ่ม แต่เนื่องจากสถานการณ์แบบนี้ ทำเองเดี่ยวในบ้านของตัวเองจะดีที่สุด  ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนักเรียน ด้วยความห่วงใย  หากมีสิ่งใดสงสัย สามารถส่งไลน์หรือโทรถามครูได้ตลอดนะคะ โทร.0956453177  ครูธัญดา ขอบคุณค่ะ

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
หน่วยการเรียนนี้จะเรียนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ จะมีการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์  แต่เนื่องจากในสถานการณ์แบบนี้ที่นักเรียนเรียนออนไลน์ ครูเชื่อว่า นักเรียนคงมีภาระงานมากมาย รวมถึงงานที่นักเรียนได้เรียนในรายวิชาของครูจากหน่วยการเรียนก่อนหน้านี้ ในหน่วยนี้ครูจึงจะไม่ได้ให้นักเรียนได้ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ แต่ต้องการให้นักเรียนได้ศึกษาความหมายของบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ และวัสดุใดบ้างที่สามารถนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ได้เพื่อรับความรู้ในเรื่องบรรจุภัณฑ์ตามหัวข้อต่าง ๆ 
ภาระงานของหน่วยงานนี้ ไม่ได้ให้นักเรียนได้ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ แต่จะแบ่งเบาภาระงานของนักเรียนด้วยการให้นักเรียนศึกษาวิธีการประดิษฐ์ และขั้นตอนวิธีการทำถุงผ้าแบบหูรูด เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จแล้ว 

ภาระงานของนักเรียนวันนี้ คือ
1. เขียนแผนผังความคิด (Mind Map)  วัสดุ อุปกรณ์การทำถุงผ้าแบบหูรูด ทำลงในกระดาษเอสี่
2. เขียนวิธีการทำหรือขั้นตอนการทำถุงผ้าแบบหูรูดลงในกระดาษเอสี่  พร้อมทั้งวาดภาพถุงผ้าและคิดข้อความโน้มน้าวใจหรือรณรงค์เชิญชวนให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมบนถุงผ้า พร้อมระบายสีให้สวยงาม
กำหนดส่งงานข้อ 1 และข้อ 2 ภายในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

ขอให้นักเรียนได้ทบทวนภาระงานที่ครูได้มอบหมายไว้ให้ในสัปดาห์ก่อน ๆ หากใครยังทำไม่เสร็จ ขอให้เร่งรีบทำ โดยให้ใช้เวลาที่มีในคาบเรียนทำ หากใครมีปัญหาติดขัดไม่ว่าเป็นงานชิ้นใดก็ตาม ขอให้นักเรียนติดต่อครูเป็นรายบุคคล เพื่อครูจะได้หาทางช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียน นักเรียนอย่าเงียบไปเฉย ๆ เพราะครูจะไม่ทราบถึงปัญหาของนักเรียนนะคะ ได้แต่รองานของนักเรียน เพื่อจะได้ตรวจและให้คะแนน ขอให้นักเรียนที่ไม่มีปัญหาได้เร่งทำ และส่งตามกำหนดนะคะ หากเสร็จก่อนสามารถส่งก่อนได้นะคะ เพื่อจะได้ไม่ลืม หรือทิ้งงานไว้พอกพูน ส่วนคนที่มีปัญหา ขอให้เร่งติดต่อกับครูโดยด่วนนะคะ

ส่วนการเรียนในวันนี้
เป็นการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อชีวิต โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ที่อยู่ในแบบเรียนหน้า 80 ครูขอให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของธุรกิจ ว่า ธุรกิจมีความสำคัญต่อชีวิต สังคม และประเทศอย่างไรบ้าง / วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่อะไรบ้าง  และองค์๋ประกอบสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แก่อะไร 

ภาระงานวันนี้ 
1. ครูจะให้นักเรียนได้สรุปความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของธุรกิจและอธิบายพอสังเขป ลงในแผนภาพความคิด ลงในกระดาษเอสี่
2. ให้เขียนสรุปคุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจลงสมุด หรือเขียนหรือพิมพ์ลงกระดาษเอสี่ แล้วแต่นักเรียนจะสะดวก เมื่อเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งครูด้วยนะคะ
ภาระงาน2ข้อนี้ ขอให้ส่งภายในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นะคะ ขอบคุณค่ะทุกคน


วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
วันนี้ครูไม่มีภาระงานเพิ่มให้นักเรียน ขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาในคาบเรียนของครูเพื่อทำงานที่ยังไม่เสร็จให้แล้วเสร็จ และให้ติดตามส่งให้เรียบร้อย หากนักเรียนมีปัญหาติดขัดอะไรขอให้นักเรียนได้ติดต่อครูเพื่อจะได้หาทางแก้ปัญหาให้นักเรียนนะคะ  ขอให้พยายามส่งงานให้ครบตามกำหนดเวลานะคะ  ครูธัญดา  ปล.นับถึงวันนี้เลยกำหนดทุกงานแล้วนะคะ ใช้เวลาทำงานให้เรียบร้อยนะคะนักเรียน

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
สัปดาห์นี้ไม่มีการเรียนการสอน และไม่มีการมอบหมายภาระงานใด ๆ นะคะ ขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการเคลียร์ภาระงานที่ยังคงค้างอยู่ และส่งครูให้เรียบร้อยทุกภาระงาน ก่อนโรงเรียนเปิด 1 กพ. 64 นะคะ  ขอให้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่านะคะ... ครูธัญดา
 ปล. งานทุกงาน ครบกำหนดแล้วนะคะ เร่งรีบตนเองทำภาระงานให้เสร็จสิ้นทุกงานและรีบส่งนะคะ....


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005536 sec.