Satriwit3


ตรวจสอบผลการเรียน

วิธีการใช้โปรแกรม I School ปฏิบัติดังนี้ 

 

1. เข้าโปรแกรม ISchool   คลิ๊ก Ischool

 

2. ทำการ Login โดยนักเรียนใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 08555 หรือ 10555 เป็นต้นและใช้ Password เป็นวันเดือนปีเกิด โดยให้ใส่ / ด้วย เช่น เกิดวันที่ 5 เมษายน 2538 ให้ใส่ 05/04/2538 ใน  ช่อง Password (มีคำอธิบายที่หน้า Login)

3. ใส่ตัวเลขที่ปรากฏในช่องที่เหลือจากนั้นทำการกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”4. เมื่อทำการ Login เสร็จแล้ว จะเห็นปุ่ม “ผลการเรียน” ในหน้าแรกของประวัตินักเรียนสามารถเลือกดูผลการเรียนได้จากปุ่มนี้

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005203 sec.