Jira


อมบรม/สัมมนา

Laughing   6-7 ตุลาคม 2554               -  อบรมการสร้างเว็บไซต์         วิทยากร            ครูอรุณ   ตั้งมโนกุล           

Laughing   26  ตุลาคม 2554               - อบรมการสร้างเว็บไซต์          วิทยกร              ครูตุ้ย

        17 พฤศจิกายน 2555           - อบรมการสร้างเว็บไซต์          วิทยากร            ครูจักรกฤษณ์  จันทร์รอด

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

LaughingLaughing   วิธีการสร้างเว็บไซที่ง่ายมาก ซึ่งรายละเอียดดังนี้

* วิธีการสร้างบทความ
* การ LinK เนื้อหาจาก fileที่สร้างไว้ และการ Link ไปยัง web ต่างๆ
* การ Download VDo จาก youtube และการลบ file VDO
* การแปลง file เป็น PDF file
* การย่อรูปด้วยโปรแกรม ACDSee
* การใส่ banner
* การทำตัวหนังสือกระพริบ
* การสร้างเนื้อหา
* การใส่รูปในอัลบั้มรูปภาพ
* การทำข้อความสั้นแนะนำ

Laughing ขอบคุณผู้อำนวยการสำเร็จ  แก้วกระจ่าง ที่จัดหาโปรแกรมการทำ Web แบบง่ายๆ และ จัดให้มีการอบรม เพื่อให้ครูทำ web site ของตัวเองได้   
Laughing ขอบคุณ วิทยากร (อ.อรุณ  ตั้งมโนกุล และครูตุ้ย )  และ ขอบคุณผู้ช่วยวิทยากรทุกคน (ครูคอมพิวเตอร์)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005758 sec.