krusunsanee


ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่น

    หมายถึง ภาษาที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งของประเทศ ในประเทศไทยมีภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต้ และภาษาถิ่นเหนือที่เรียกกันว่า ภาษาล้านนา
     ภาษาถิ่นเป็นภาษาเดียวกันกับภาษาไทย แต่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างผิดเพี้ยนไปจากภาษากลาง และความแตกต่างนั้นมักเป็นระบบ เช่น
             คำที่ภาษากรุงเทพฯ ใช้ ร ภาษาเหนือจะเป็น ฮ เช่น คำว่า รัก เป็น ฮัก คำว่า เรือน เป็น เฮือน 
            คำว่า ร้อง เป็น ฮ้อง เป็นต้น
        ในแต่ละถิ่นอาจจะมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ในภาษาถิ่นใต้ ก็มีภาษาสงขลา ภาษานคร ภาษาตากใบ ภาษาสุราษฎร์ เป็นต้น
        ภาษาท้องถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันใน ประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ภาษาถิ่นทุกภาษาเป็นภาษาที่สำคัญในสังคมไทย เป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทุกแขนงของท้องถิ่น เราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไว้ใช้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติ ต่อไป
         ภาษาถิ่น จะแบ่งตามภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นที่ผู้พูดภาษานั้นอาศัยอยู่ในภาคต่างๆ ได้แก่
              1. ภาษาถิ่นกลาง ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดกันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดรอบๆ ทางภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งภาษาถิ่นกลางนี้จัดเป็นภาษาไทยมาตรฐาน
              2. ภาษาถิ่นเหนือ ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคเหนือ
              3. ภาษาถิ่นอีสาน ได้แก่ ภาษาที่ใช้พุดกันในจังหวัดทางภาษาตะวันออกเฉียงเหนือ
              4. ภาษาถิ่นใต้ ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคใต้

 คุณค่าภาษาไทยนั้นใหญ่หลวง

           ” ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้                      ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา
             ทั้งคน มีคนจนแต่ต้นมา                           ใช้ภาษา ไทยทั่วทุกตัวคน
             เด็กตะโกนกึกก้องร้องเรียกแม่                   เริ่มใช้คำไทยแท้มาแต่ต้น
            ไม่มี ต่างภาษามาปะปน                           ทุกทุกคน ก็สุขสบายใจ
             แม่อยากให้ลูกรักได้พักผ่อน                      ก็ไกวเปลให้นอนจนหลับใหล
             สำเนียง กล่อมร่ายร้องทำนองไทย              ติดหูแต่สมัย โบราณมา
             พอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าโรงเรียนได้                   เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษา
             ภาษาไทย นั้นได้พัฒนา                          เป็นภาษาขีด เขียนให้เรียนกัน
             บ้างชอบอ่านถ้อยคำทำนองเสนาะ              ภาษา ไทยไพเราะไม่แปรผัน
             มีเสียง วรรณยุกต์ทุกทุกชั้น                      ขับร้อง กันได้ง่ายคล้ายดนตรี
             ฉะนั้นหรือจะไม่ให้รักเจ้า                          ภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรี
             เกิด เป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมี                     ของดีดี ชื่อว่า “ภาษาไทย”
             ศักดิ์สิทธิ์แห่งภาษา                               เป็นปัญญาอันเยี่ยมยล
             ปรุงคนให้เป็นคน                                  ให้เข้าใจต่อใจกัน
             เป็นอารยธรรม                                     อัน สั่งสมและสร้างสรรค์
             เป็นภูมิปัญญา                                      บรรพ บุรุษ ดำรงทรง  
             ภาษาจักพาสาร                                    มา จดจารประจงลง
             จักรวาลพึงพิศวง                                   ด้วย อำนาจแห่งภาษา

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ข้อมูลจาก http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=7562.0 http://www.kroobannok.com http://www.baanmaha.com/community/thread34059.html

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005561 sec.