thai


มโนราห์


        นางมโนราห์เป็น ธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชผู้เป็นพระยากินนร นางมีพี่อีกหกองค์ล้วนมีหน้าตางดงามมาก มีปีกและหางที่สามารถถอดออกได้ เมื่อใส่ปีกใส่หางแล้ว ก็สามารถบินได้เหมือนนก            นางมโนราห์และพี่น้องทั้งหกได้ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาต พรานบุญวางแผนจับตัวนางไปถวายพระสุธน โอรสแห่งเมือง ปัญจาลนคร
โดยใช้บ่วงนาคบาศจากท้าวชมพูจิต พญานาคราช พรานบุญนำนางมโนราห์ไปถวายแค่พระสุธน พระสุธนเห็นเข้าก็เกิดหลงรักนาง และได้อภิเษกกัน
         พระบิดาของพระสุธนได้สุบินและให้ปุโรหิตทำนาย ปุโรหิตซึ่งมีความเคียดแค้นต่อพระสุธนจึงได้ทำนายว่าจะเกิดภับพิบัติครั้งใหญ่ ให้นำนางมโนราห์ไปบูชายัญ ซึ่งท้าวอาทิตยวงศ์ได้ยินยอมตามนั้น 

                     


        นางมโนราห์ได้ทูลขอปีกขอหางคืนเพื่อเป็นการรำถวายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถูกบูชายัญหน้ากองไฟก่อนจะตาย นางก็ร่ายรำได้สักพักก็บินหนีไป 
 

        นางได้เจอพระฤาษีและฝากความถึงพระสุธนว่า ไม่ต้องตามนางไป เพราะมีภยันอันตรายมากมาย และได้ฝากภูษาและธำมรงค์ให้พระสุธน 
        
         พระสุธนกลับจากสงครามไม่เจอนางมโนราห์ก็มีความโกรธแค้นและสอบสวนและได้ลงโทษปุโรหิต และพระองค์ก้ออกติดตามหานางมโนราห์ พระสุธนได้มาเจอกับพระฤาษี ๆ จึงหาทางช่วยหาทางไปพบนางมโนราห์
         เมื่อพระสุธนมาถึงสระน้ำอโนดาต ได้แอบเอาพระธำมรงค์ใส่ลงในคณโฑของนางกินรีนางหนึ่ง ซึ่งนางกินรีได้นำน้ำนั้นไปสรงให้นางมโนราห์ พระธำมรงค์ได้ตกลงมาทีนางพอดี นางก็รู้ว่าพระสุธนมาหานางแล้ว นางจึงได้แจ้งแก่พระมารดา แต่พระบิดาต้องการทราบว่าพระสุธนมีความรักจริงต่อนางหรือไม่ จึงเรียกลูกทั้งหมดมาให้พระสุธนเลือกว่าคนไหนคือนางมโนราห์ เพราะหน้าตาแต่ละคนนั้นละม้ายคล้ายคลึงกัน 

                                

       ร้อนถึงองค์อินทร์ ต้องแปลงกายมาเป็นแมลงวันทอง จับที่ผมของนางมโนราห์ ทำให้พระสุธนรู้ว่านางคนนั้นคือนางมโนราห์ชายาของตน เมื่อพระสุธนเลือกนางมโนราห์ได้ถูกต้องก็ได้อภิเษกและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

                                  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005149 sec.