thai


พระเพื่อน พระแพง              พระลอ กษัตริย์รูปงาม ผู้ครองนคร แมนสรวงมีกิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่ว   ข่าวความงามของพระลอได้ร่ำระลือไปถึงนครสรอง อันเป็นเมืองที่ท้าวพิชัยวิษณุกรครองอยู่ และได้ยินไปถึงหูพระเพื่อน พระแพง พระราชธิดาแห่งเมืองสรอง และเกิด ความสนใจ ใคร่จะได้ยลโฉมของพระลอ                    Smile  เสียงลือเสียงเล่าอ้าง         อันใด             พี่เอย
             เสียงย่อมยอยศใคร                     ทั่วหล้า
             สองเขือพี่หลับใหล                     ลืมตื่น           ฤาพี่
             สองพี่คิดเองอ้า                         อย่าได้ถามเผือ           พี่เลี้ยง คือ นางรื่น กับ นางโรย จึงรับอาสา ได้ส่งคนจากเมืองสรองเข้าไปขับซอในนครแมนสรวง ซึ่งเป็นเมืองของพระลอ และได้พรรณนาถึงความงามของพระเพื่อน พระแพงเจ้านายของตน ขณะเดียวกันก็ได้ไปหาปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อช่วยให้ทำเสน่ห์ให้พระลอหลงใหล ด้วยอำนาจเสน่ห์ของปู่เจ้าสมิงพรายทำให้พระลออยากจะได้ ยลโฉมพระเพื่อน พระแพง เกิดความคลั่งไคล้ไม่เป็นอันเสวยพระกระยาหารใด ๆ ทั้งสิ้น          เมื่อพฤติการณ์ของพระลอเปลี่ยนไปทำให้พระราชชนนีสงสัยว่าจะมีผีเข้าสิงสู่ ครั้นหา หมอผีมาทำพิธีขับไล่ก็ไม่เป็นผล พระลอจึงออกอุบายทูลลาพระราชชนนีออกประพาสป่าโดยอ้างว่าเพื่อจะเป็นการผ่อนคลายความโศกาอาดูรลงได้บ้าง แต่ทว่าจุดหมายที่แท้จริงของพระลอนั้น ก็เพื่อจะหาโอกาสไปพบกับพระเพื่อน พระแพง ต่างหาก


                 จากนั้นพระลอก็ได้ออกเดินทางมุ่งไปสู่เมืองสรอง พร้อมด้วยบ่าวสนิท 2 คน คือ นายแก้ว กับ นายขวัญ และไพร่พลอีกจำนวนหนึ่งบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วย  จนกระทั่งลุถึงแม่น้ำสายหนึ่ง มีชื่อว่า แม่น้ำกาหลง พระลอได้ตั้งสัตย์อธิษฐานเสี่ยงน้ำเพื่อตรวจดูดวงชะตาของพระองค์ พอสิ้นคำอธิษฐานในบันดล สายน้ำในแม่น้ำกาหลง ก็พลันเกิดเป็นสีแดงประหนึ่งสีเลือด ไหลวนเวียนผิดปกติ อันแสดงให้ประจักษ์ว่าในภายภาคหน้า จะเกิดเหตุร้ายแก่พระองค์ อย่างแน่แท้


           แต่พระลอก็มิเกิดความหวาดหวั่นพระทัยแต่อย่างใด ฝ่ายพระเพื่อน พระแพง  เกรงว่ามนต์เสน่ห์ของปู่เจ้าสมิงพราย จะคลายความขลังลง จึงได้ให้ปู่เจ้าสมิงพรายเนรมิตรไก่งามขึ้นตัวหนึ่งที่มีเสียงขันไพเราะจับใจ ไปหลอกล่อพระลอให้เกิดความหลงใหลในไก่งามตัวนั้น เพื่อพระลอจะได้ติดตามไก่เนรมิตมา ยังเมืองสรอง


       พระลอก็ได้ติดตามไก่เนรมิตไปจนถึงอุทยานของ พระเพื่อน พระแพง ณ ที่นั้นเอง พระองค์ก็ได้พบกับพระเพื่อน พระแพง ซึ่งกำลังทรงสำราญ อยู่ในอุทยาน ทางฝ่ายบ่าวของพระลอ คือ นายแก้ว กับ นายขวัญ ก็ได้พบกับนางรื่นกับ นางโรย และในที่สุดทั้งหมดก็มีความสนิทสนมเสน่หาผูกสมัครรักใคร่กันทางด้านพระเจ้าย่า ซึ่งเป็นพระราชชนนีของท้าวพิชัยฯ และเป็นย่าของพระเพื่อน พระแพง เมื่อทราบเรื่องราวก็ทรงแค้นเคืองยิ่งนัก ด้วยความอาฆาตในเรื่องราว เป็นมาแต่ หนหลัง เพราะขณะที่สองนคร คือ นครแมนสรวงกับนครสรองเกิดทำสงครามกันเช่นนั้น พระราชบิดาของพระลอ คือ ท้าวแมนสรองได้ฆ่าพระราชสวามีของพระเจ้าย่า     ด้วยความอาฆาตแค้น พระเจ้าย่าจึงได้แอบอ้างคำสั่งท้าวพระพิชัยวิษณุกร พระราช บิดาของพระเพื่อนพระแพงดังกล่าว จึงสั่งให้ทหารลอบบุกเข้าไปในเขตพระราชฐาน เพื่อพิฆาต พระลอ นายแก้ว นายขวัญ และนางรื่น นางโรย ได้รู้เรื่องเสียก่อน จึงออกต้านทานช่วยเหลือ เจ้านาย จนกระทั่งถึงแก่ความตาย ฝ่ายพระลอและพระเพื่อนพระแพงก็ได้ออกทำการต่อสู้ ขณะที่พระลอกำลังทำการสู้รบนั้น ทหารก็ระดมยิงด้วยธนูราวกับห่าฝน และด้วย ความจงรักภักดีต่อพระลอ พระเพื่อนพระแพงเกรงว่าคนรักของตนจะมาเสียชีวิตด้วยลูกธนู นางจึงถลาเอาตัวเอง ออกรับลูกธนู ทั้งสามพระองค์จึงต้องถูกยิงด้วยลูกธนูสิ้นพระชนม์อยู่ตรงนั้นเอง


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005993 sec.