kruwi


อ่านวันละ 1 คำ
                     ภาษาไทยวันละคำ
                       วันนี้เสนอคำว่า
                     เพ็ญ    อ่านว่า   เพ็น
                     หมายความว่า  เต็มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005854 sec.