kruuan


รายละเอียดต่างๆ
ตัวอย่างกลอนแปด เรื่องกานท์กลอนอ่อนด้อยค่อยค่อยหัด แม้นอึดอัดขัดใจอย่าไปเลี่ยง ทีละวรรคถักถ้อยนำร้อยเรียง แม้ไม่เคียงเยี่ยงเขาจะเศร้าไย วางเค้าโครงโยงคำค่อยนำเขียน เฝ้าพากเพียรเจียรจารนำขานไข จะถูกนิดผิดบ้างช่างปะไร เขียนด้วยใจใฝ่รักอักษรา แม้ไม่เก่งเพลงกลอนยังอ่อนด้อย แต่ใจรักถักถ้อยร้อยภาษา แม้ถ้อยคำนำเขียนไม่เนียนตา อย่าโมโหโกรธาต่อว่ากัน ทุกทุกวรรคถัก-ร่ายหมายสืบสาน ทุกอักษรกลอนกานท์บนลานฝัน อาบคุณค่าช้านานแห่งวารวัน เป็นของขวัญค่าล้นเพื่อชนไทย….

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005121 sec.