krusiriporn


แบบฝึกหัด

แบบทดสอบคำศัพท์  จากเรื่องรามเกียรติ์  ตอน  บทพากย์เอราวัณ

ให้นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้

คำศัพท์

ความหมาย

กายิน

 

อมรินทร์

 

คช

 

โบกขรณี

 

แน่งน้อย

 

ลำเพา

 

เทพอัปสร

 

โยธา

 

เวหน

 

พระจักรี

 

วนา

 

นิวาส

 

ดงดาน

 

พยับ

 

ไสยา

 

สินธพ

 

พัชนี

 

จันทรี

 

พานรินทร์

 

ไพรี

 

สหัสนัยน์

 

ราพณ์

 

หัสดิน

 

มาตลี

 

โลทัน

 แบบทดสอบโยงสัมผัสคำประพันธ์

คำชี้แจง     ให้นักเรียนคัดลอกบทประพันธ์ที่ประทับใจจากเนื้อเรื่อง  ๕  บท  แล้วโยงสัมผัส  ให้ถูกต้อง  

                  ตามลักษณะบังคับของกาพย์ฉบัง ๑๖

 

ชื่อ....................................................................................................เลขที่......................ชั้น

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005453 sec.