KRUPUY


วันที่ 21 พ.ค. 57
อันความดีประดุจดังดอกไม้หอม         หมู่ผีเสื้อดมดอมเพราะหอมนั้น
อันความชั่วไม่มีใครอยากใกล้กัน                            ต่างก็หันหน้าหนีกลัวมีภัย

ข้อความนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไร

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006633 sec.