kru_sudarat


VDOงานวิจัยที่น่าสนใจ

วิจัยแบ่งทางเท้า.jpg
นายณัฐดนัย อดิศรพันธ์กุล, นางสาวน้ำฝน ฉลองสุขวัฒน์, นางสาววรรณพร วุฒาพาณิชย์ และนางสาวปิยะวรรณ โกวิทโรจนพงศ์ นิสิตคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โฉมหน้าผู้ที่คิด Mobile phone lane ในการประกวดโครงการ Campus Challenge 2015 โดยโตโยต้า เพื่อสร้างวินัยและความปลอดภัยให้กับคนใช้ถนนเเละทางเท้า โดยมีการแบ่งเลนทางเท้า และมีภาพสัญลักษณ์ใช้โทรศัพท์ไม่ใช้โทรศัพท์ โดยจะให้คนที่ใช้โทรศัพท์จะอยู่เลนใน และไม่ใช้โทรศัพท์อยู่เลนนอก เพราะคนที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือจะมีสติในการระมัดระวังสิ่งรอบข้างมากกว่าคนที่ใช้โทรศัพท์ เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006369 sec.