kruAkkarat


ประวัติ
ชื่อ   อัครัช  บุญแท้
ชื่อเล่น  ต้อง
เกิด 5 ตุลาคม 2521  ปีมะเมีย
จบการศึกษา มหาลัยราชภัชนครราชสีมา
วิชาเอก ดนตรีศึกษา ค.บ.
ที่อย่ 23/3 บ.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ทำการสอน  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.046990 sec.