BChai


อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
สอนอย่างไร … ให้โดนใจวัยโจ๋
โดย ฐกร เจษฎาภัทรกุล    
ปัญหาด้านการศึกษาที่ถูกกล่าวขวัญถึงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่า GPA ในการใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การลดปัญหาการเรียนกวดวิชา หรือการปฏิรูปการเรียนรู้ ถ้าจะมองให้เป็นรูปธรรมแล้ว ปัญหาเหล่านี้บางส่วนมีรากเหง้ามาจากการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ในการศึกษาในระบบ (Formal Education) เพราะถ้าครูในโรงเรียนสอนดีแล้วจะช่วยลดปัญหา เรื่องมาตรฐานทางวิชาการที่ไม่เท่ากันของแต่ละโรงเรียน ยิ่งถ้าครูอาจารย์สอนดี (กว่าครูอาจารย์กวดวิชา) การกวดวิชาจะต้องสูญพันธุ์ไปโดยปริยาย ทักษะในการนำเสนอ (Skills of Presentation) เนื้อหา บางครั้งมีความสำคัญมากกว่าความแม่นยำในเนื้อหาเสียอีก เพราะเนื้อหาวิชาการมักมีความเครียด แฝงอยู่แล้วโดยธรรมชาติ จากการวิจัยชั้นเรียนเชิงคุณภาพหลายชิ้น พบว่า สภาพห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยเต็มไปด้วยความเครียด ความน่าเบื่อ เด็กไม่รู้สึกสนุกกับการเรียน แนวคิด Child-Centered ถูกตีความอย่างน่าสับสน ด้วยการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำรายงาน หาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ แล้วนำมาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ในทางปฏิบัติกลุ่มทำรายงาน 5-10 คน มีนักเรียนที่ทำจริง 2-3 คนเท่านั้น เวลาขึ้นมานำเสนอรายงาน ก็ไม่ค่อยมีใครฟังมีครูฟังอยู่คนเดียว เพื่อนคนอื่นก็มักจะคุยกันเอง นักเรียนหลายคนบอกว่า ขนาดครูสอนเองยังไม่ค่อยสนใจฟังเลย นี่เพื่อนมาสอนก็ยิ่งไม่อยากฟังเข้าไปใหญ่ เพราะการนำเสนอ ส่วนมากน่าเบื่อ เหมือนออกมาอ่านให้ฟัง สุดท้ายรายงานก็ถูกเก็บเข้าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การแก้ปัญหาความน่าเบื่อของการนำเสนออาจต้องใช้วิธีการการสร้างอารมณ์ขำจากมุกตลก (ที่ไม่แป้ก) และการพูดจาคาบลูกคาบ[คำไม่พึงประสงค์]กบ้างพอให้สนุก Child-Centered แบบไหนจึงจะใช้ได้ผลในยุคข้อมูลข่าวสาร      เป็นที่เห็นได้ชัดว่าปัญหาการเรียนการสอนส่วนหนึ่งมาจากตัวครูอาจารย์เองที่ยังสอนไม่โดนใจเด็ก ไม่สามารถครองใจนักเรียนวัยรุ่นได้ ครูอาจารย์ต้องไม่สร้างช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) กับนักเรียน คำว่า '' นักเรียนเป็นสำคัญ '' ครูต้องรู้และเข้าใจนักเรียนในหลายๆ เรื่อง อาทิ กีฬา ครู อาจารย์ควรติดตามผลการแข่งขันแมทช์สำคัญๆ เช่น เทนนิส ฟุตบอลลีคของอังกฤษ เยอรมัน และอิตาลี บาสเกตบอล NBA เพลง ก็ควรติดตาม Chart และ MV ตามสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั้งของ G'MM' RS Bakery และ Indy รวมทั้งเพลงสากลต่างประเทศหลากหลายแนว ภาพยนตร์ ติดตามทั้งหนังโรงและหนังแผ่น ละครหลังข่าว 20.20-22.20 น. ละครวัยรุ่นวันเสาร์-วันอาทิตย์ รายการสนทนาข่าว เช่น ถึงลูกถึงคน เรื่องเล่าเช้านี้ ผมชอบยามเช้า หนังสือและนิตยสาร ควรได้ อ่านวรรณกรรมเยาวชน Pocket Book ที่เป็น Bestseller เช่น แฮร์รี่ พอตเตอร์ ทั้ง 7 เล่ม และไตรภาคของเดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ เดอะบอย I-SPY เธอกับฉัน คอมพิวเตอร์ สิ่งที่ควรรู้คือ การใช้อินเทอร์เน็ทเข้าไปใน เว็บไซท์ต่างๆ ทั้งเพื่อหาความรู้และความบันเทิง เช่น Eduzones Dek-d Yindii Lemononline และ Kapook เกมคอมพิวเตอร์ เช่น Ragnarok Counter Strike เ[คำไม่พึงประสงค์]ะซิมเวอร์ชั่นต่างๆ โปรแกรมสนทนา (Chat) เช่น MSN, PIRCH, MIRC, ICQ ย่านวัยรุ่น ครูอาจารย์ควรจะได้มีโอกาสไปสำรวจพฤติกรรมและแฟชั่นวัยรุ่น ณ แหล่งวัยรุ่น แบบเซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามดิสคอฟเวอรี่ สยามพารากอน โทรศัพท์มือถือ เด็กวัยรุ่นกับโทรศัพท์มือถือเป็นของคู่กันไปแล้ว ถ้าครูอาจารย์มีความรู้ใน features ต่างๆ ของโทรศัพท์แต่ละรุ่น จะช่วยให้คุยกับเด็กได้รู้เรื่องมากขึ้น โดยครูอย่ามองว่าเรื่องพวกนี้ไร้สาระ ประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ การบูรณาการความรู้ (Integration) ครูอาจารย์ต้องมีความรอบรู้ (Versatility) เป็นสัพพัญญู (The well -rounded ) ในสายตานักเรียน ครูอาจารย์ในกลุ่มสาระฯ หนึ่งควรจะต้องมีความรู้ในกลุ่มสาระฯ อื่นด้วย พรมแดนความรู้ต้องไม่ถูกจำกัดด้วยสาขาวิชา เช่น ถึงแม้เราจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่เราก็เข้าใจ Concepts พื้นฐานของแคลคูลัส สมดุลกล ปริมาณสารสัมพันธ์ วัฎจักรเครบส์ นามนัย สังคมประกิต รากศัพท์ Vocabulaire หรือ Grammaire ของภาษาฝรั่งเศส เพราะการอธิบายและยกตัวอย่างแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Science) จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งใหม่ที่ครูนำเสนอได้ง่ายขึ้น โบราณว่าหวานเป็นลม ขมเป็นยา แต่สมัยนี้เราเอาน้ำตาลเคลือบเม็ดยาแล้ว ก็จะทำให้รับประทานยา (ขม) ได้ง่ายขึ้น แต่ก็ทำให้โรคหายเหมือนกัน แล้วเราจะให้คนไข้ทนทานยาขมๆ ต่อไปเพื่ออะไร อันนี้เป็น “ศิลป์” ของแพทย์ที่ครูก็สามารถทำได้ ถ้าครูอาจารย์ไทยพยายามศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้บ้าง จะทำให้ครูไทยไม่เป็นสิ่งแปลกปลอมในสายตานักเรียนวัยรุ่น ห้องเรียนจะมีสีสัน (Colorful) และรสชาติ (Tasty) ครูจะสอนหรือแนะนำอะไรก็ง่ายปราศจากช่องว่างระหว่างวัย ครูกลายเป็นเพื่อนคู่คิดที่นักเรียนวัยรุ่นจะปรึกษาได้ทุกเรื่องทั้งด้านการเรียนและสังคม สมกับเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (Facilitator or Pathfinder) ที่ดี ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่เป็นนักเรียนที่ เก่ง ดี มีสุข ในที่สุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005588 sec.