arun


ประวัติการทำงาน
1. 2528 - 2540 ช่วยกิจการทางบ้าน
2. 
2540 - 2542 air born centre group เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
3. 2540 - 2542 การบินพลเรือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
4. 2542 - 2544 รับซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ รับเขียนและออกแบบโปรแกรมทุกชนิด
5. 2545 - 2547 โรงเรียนศุภวรรณ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
6. 2547 - 2552 โรงเรียนสวนอนันต์ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
7. 2552 - 2555 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
8. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนอนันต์ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และ หัวหน้างานอาคารสถานที่
9. 
ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการวางแผน ระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005559 sec.