Satriwit3


VDO แนะนำการสร้างเว็บไซต์ KM
Begin 1 Creat WebSite SW3 การสมัครสมาชิก 
การตั้งค่าแสดงให้นักเรียนเห็นในหน้าสมาชิก การตั้งรูปแบบเว็บไซต์Begin 2 Edit Website SW3 หัวข้อดังนี้ การจัดการประวัติ การสร้างข้อความแนะนำ
การสร้าง QR Code การจัดการแบนเนอร์ การสร้างบทความและอัลบั้มรูปภาพ

EP.1 การสร้างลิงค์ภายใน ด้วยตัวอักษร

EP.2 การสร้างลิงค์ ภายนอกและการวางวีดีโอ


EP.3 การจัดการหัวข้อลิงค์ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005642 sec.