Kannika


ความคล้าย

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้คลิกที่นี่                                      


รูปเรขาคณิตที่คล้ายกันคลิกที่นี่

             

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันคลิกที่นี่   การนำไปใช้คลิกที่นี่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.042455 sec.