kruThunyadar


การทำงานประดิษฐ์จากขวดพลาสติก
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศึกษาแนวคิดการทำงานประดิษฐ์จากวีดีโอด้านล่างนี้ค่ะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.046334 sec.