KRUPUY Article


ความรู้รอบตัว

ความรู้รอบตัว

2. รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร (นายปรีดี พนมยงค์)

3. ธงไตรรงค์มีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก (รัชกาล ที่ 6)

4. กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่แทนวันสงกรานต์ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก(รัชกาลที่ 8)

5. วรรณคดีเรื่องแรกของอยุธยาคือเรื่องอะไร (ลิลิตโองการแช่งน้ำ)

6. ชาติใดเป็นชาติแรกที่เดินเรือ (อียิปต์โบราณ)

8. คัมภีร์แพทย์แผนโบราณมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร (ประถมจินดา)

9. ถุงลมนิรภัยติดตั้งครั้งแรกกับรถยนต์ยี่ห้อใด (ไครสเลอร์)

10. กรุงโรมยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของใคร (จูเลียส ซีซาร์)

11. ประเทศใดได้ชื่อจัดการกับขยะดีที่สุดในโลก (ญี่ปุ่น)

12. ป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือป่าอะไร (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน)

13. งานวันกาชาดมีครั้งแรกในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 7)

15. นกไนติงเกล ได้ชื่อว่าร้องเพลงไพเราะ เป็นนกจำพวกไหน (นกกางเขน)

19. จังหวัดใดได้ชื่อมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด (กระบี่)

20. โรคเอดส์ถูกพบครั้งแรกที่ไหน (สหรัฐฯ ปี 2521)

21. ชาวซาไกใช้อะไรชุบปลายลูกดอกเพื่อให้เกิดพิษ (ยางน่อง)

22. ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปีไหน (ปี 2535 เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญา)

23. คลองปานามาเป็นอิสระสิ้นสุดการควบคุมของสหรัฐฯ เมื่อใด (14 ธันวาคม 2542)

24. ใครเป็นนางเอกหนังไทยคนแรก (เสงี่ยม นาวีเสถียร)

25. ผ้าขะม้าไทยเพี้ยนมาจาก 'จาม่า' ซึ่งเป็นผ้าพาดบ่าของชาติใด (เปอร์เซีย)

27. เทือกเขาแห่งใดยาวที่สุดในโลก (เทือกเขาแอนดีส)

28. แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอยู่ในลุ่มแม่น้ำใด (แม่น้ำฮวงโห)

29. ประเทศใดกินปลามากที่สุด (ญี่ปุ่น)

30. เขื่อนแห่งใดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ (เขื่อนบางลาง ยะลา)

31. ใครสอนเด็กตาพิการของไทยเรียนอักษรเบรลเป็นครั้งแรก (นางสาวเจนนิเฟอร์ คลอฟิลด์)

32. พุทธเจดีย์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน (เจดีย์โบโรบูดูร์ อินโดนีเซีย)

50. ผลไม้อะไรมีวิตามินซีสูงสุด (มะขามป้อม)

51. ผักเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เคยรู้จักคืออะไร (ถั่ว)

54. ทางหลวงสายแรกของไทยสร้างสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)

55. ใครคิดสูตรคูณ (พิธากอรัส นักปรัชญากรีก)

56. ใครตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลังโรงเรียนสตรีแห่งแรกของไทย (แหม่มเฮ้าส์)แห่งแรกของไทย)

59. ใครเสนอใช้ X เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องหมายคูณ (วิลเลียม ออกเทร็ด นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ)

60. ชาติ กอบจิตติ ได้รับรางวัลซีไรต์จากหนังสือ 2 เรื่องคือเรื่องอะไร ('คำพิพากษา' ปี 2525และ'เวลา' ปี 2537)

61. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตที่ประเทศใด (อังกฤษ)

65. พรานล่าช้างเอางา ล่าหมีเอาอะไร (ดีหมีใช้เป็นตัวยามีราคาดี)

67. ปลากะโห้ถูกพบครั้งแรกที่ไหน (ไทย)

75. อุทยานแห่งชาติใกล้กรุงเทพฯ ที่สุดคือแห่งใด (อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น สระบุรี)

76. นักฟิสิกส์คนแรกของโลกคือใคร (อคิมีดีส)

82. ตำแหน่งสูงสุดของชาวมุสลิมในไทยคือตำแหน่งอะไร (จุฬาราชมนตรี)

83. โรงเรียนกีฬาแห่งแรกของไทยอยู่ที่ไหน (วิทยาลัยพลศึกษา สุพรรณบุรี)

85. ธนบัตร มีใช้ครั้งแรกในรัชกาลใด (รัชกาลที่ 5)

86. มีประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 6)

89. การประกวดนางสาวไทยมีครั้งแรกปี 2477 ใช้ชื่อประกวดอะไร (นางสาวสยาม)

90. จังหวัดภาคอีสานที่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากที่สุดคือจังหวัดอะไร (นครพนม)

92. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเล็กที่สุดในโลกคืออะไร (ค้าวคาวคุณกิตติ)

97. ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 9)

105. กาแฟมีปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดใด (อ. สวี ชุมพร)

109. ลิขสิทธิ์หนังสือเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด (อังกฤษ)

110. ใครเป็นคนแรกที่คิดทำฝนเทียมในไทย (ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล)

111. จังหวัดใดปลูกพริกไทยมากที่สุด (จันทบุรี)

115. ตำแหน่ง 'ธรรมศาสตราจารย์' คนแรกคือใคร (ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์)

117. โบราณสถานแห่งใดของไทย อายุเก่าแก่กว่านครวัด (ปราสาทหินพิมาย)

118. สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย เกิดขึ้นเมื่อใด (พ.ศ. 2473 โดยพระดำริของ พระเจ้าบรม

วงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชร อัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม)

119. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด (เปลี่ยนชื่อมาจาก 'สถานีวิทยุ

กรุงเทพฯ' เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยกรมโฆษณาการ (หรือกรมประชาสัมพันธ์) เป็นผู้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน)

120. ทางหลวงแผ่นดิน สายประธานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ทางหลวงสายใด (ทางหลวงสายใต้คือ ถนนเพชรเกษม )

121. ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย คือ ทางรถไฟสายใด ( ทางรถไฟสายใต้ )

122. อุโมงค์รถไฟยาวที่สุดของไทย อยู่ที่ใด ( อุโมงค์ขุนตาน จังหวัดลำปาง )

123. ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในโลก คือปลาอะไร ( ปลาบึก )

124. สะพานที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย คือ สะพานใด ( สะพานติณสูลานนท์ )

125. สะพานขึง ระนาบเดี่ยวในโลกมี 6 แห่ง ที่ใดมีความยาวที่สุดในโลก ( สะพานพระราม 9 ของไทย )

126. หอประชุมใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ หอประชุมแห่งใด (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ )

127. นวนิยายไทยเรื่องใด ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุด ('ไผ่แดง' จากบทประพันธ์ของม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช )

128. ผลงานการเขียนหนังสือและงานประพันธ์ของคนไทยผู้ได้ ได้รับการแปลเป็น

ภาษาต่างประเทศอกเผยแพร่มากที่สุด ( ผลงานเขียนของ พระธรรมโกศาจารย์ หรือ ท่านพุทธ

ทาสภิกขุ วัดธานน้ำไหล สวนโมกขพลาราม )

129. หนังสือพิมพ์ของไทยฉบับใด มีอายุยืนยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน (หนังสือราชกิจจานุเบกษา)

130. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของไทยแห่งใดมี 'ทับหลัง' แสดงไว้มากที่สุดในประเทศไทย

131. (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ริมแม่น้ำมูล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา )

132. พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในโลก และมีค่ามหาศาลคือ

พระพุทธรูปงค์ใด (พระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร )

133. พระพุทธไสยาสน์ หรือพระพุทธรูปนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือองค์ใด (พระพุทธไสยาสน์ดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) )

134. ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดใด ( ตู้ไปรษณีย์ของอำเภอเบตง มุมถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา )

135. พระพุทธรูปหล่อโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่วัดใด ( พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี )

136. พระยืนที่สูงที่สุดในโลก คือ พระพุทธรูปองค์ใด ( พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ประดิษฐาน

อยู่ที่ วัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด )

137. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด ( จอมพล ป. พิบูลสงคราม )

138. นายกรัฐมนตรีไทยคนใด อยู่ในตำแหน่งระยะเวลาสั้นที่สุดเพียง 17 วัน (นายทวี บุณยเกตุ)

139. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2445 )

140. สมาคมกีฬาไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อใด (จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2475โดยใช้ชื่อว่า 'สมาคมกีฬาสยาม' )

141. รถยนต์คันแรกที่ประกอบโดยคนไทย คือ รถยนต์คันใด ( รถยนต์ชื่อ 'เลื่อนคาร์'

142. เป็นรถยนต์ตัวถังไม้สักหุ้มอลูมิเนียม ใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ 2 แรง คล้ายรถจิ๊ปแลนด์โร

เวอร์ประดิษฐ์โดย นายเลื่อน พงษ์โสภณ ในปี พ.ศ. 2497 นั่งได้ 4 คน )

143. นวนิยายเรื่องแรกของไทย คือเรื่องใด เกิดขึ้น เมื่อใด ( 'ความพยายาม' เขียนขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 6ดยแปลจากเรื่อง Vendelta ของ Mary Crelli ผู้แปลคือพระยาสุรินทรราชาซึ่งใช้นามปากกาว่า'แม่วัน')รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 28.68 KBs
Upload : 2012-11-22 22:24:49

Size : 7.69 KBs
Upload : 2012-11-22 22:43:26
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

2
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


KRUPUY
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ภาษาไทย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.034552 sec.