krusunsanee Article


การพิจารณาความสัมพันธ์เชื่อมโยง

                              การพิจารณาความสัมพันธ์เชื่อมโยง

สรุปสั้นๆ จำง่ายๆ

             A    ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความหลักกับข้อความอื่นๆ  ในลักษณะของการเป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลลัพธ์ของสิ่งนั้น หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาจากข้อความหลักนั้น(เกิดก่อนเกิดหลัง)

                เหตุ                         A                              ผล 
               เกิดก่อน                                                  เกิดหลัง
               การนอนดึก ส่งผลให้ รู้สึกงัวเงียในตอนเช้า
               การนอนดึก                  A                          รู้สึกงัวเงียในตอนเช้า

               ความรู้ที่แท้จริงเกิดได้จาก ความตั้งใจจริงและขยันเอาใจใส่
               ความตั้งใจจริงและขยันเอาใจใส่              A      ความรู้ที่แท้จริง 

(ห้ามคิดย้อนศรเด็ดขาด)

          D ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความหลักกับข้อความอื่นๆ ในลักษณะของคำจำกัดความหรือนิยาม หรือเป็นองค์ประกอบ ส่วนประกอบ หรือคุณสมบัติของสิ่งนั้น (คำใหญ่ คำเล็ก)

            ผู้ไม่เชื่อในศีลธรรม ก็คือ ผู้ไม่เชื่อตนในสิ่งที่ควรเชื่อนั่นเอง
            ผู้ไม่เชื่อในศีลธรรม      D        ไม่เชื่อตนในสิ่งที่ควรเชื่อนั่นเอง

          โรคไข้หวัดใหญ่และวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่พบง่ายในเขตร้อน
               โรคติดต่อที่พบง่ายในเขตร้อน  D ไข้หวัดใหญ๋
                                                    D วัณโรค

          F ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความหลักกับข้อความอื่นๆ ในลักษณะของการถูกระงับ ถูกหยุดยั้ง ถูกลดทอน หรือได้รับการป้องกันจากประเด็นที่เป็นข้อความหลักนั้น

              แค่คุณดื่มชาวันละแก้วก็สามารถยับยั้ง การเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้
              แค่คุณดื่มชาวันละแก้วก็สามารถ F× การเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

ระวัง              ความรักทำให้เราใช้เหตุผลน้อยลง F ×
                   ความรักทำให้เราใช้เหตุผลน้อยลง A

             99 H ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความหลักกับข้อความอื่นๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะใดๆ เลย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 4.32 MBs
Upload : 2013-05-28 19:25:52
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusunsanee
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ภาษาไทย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.027500 sec.