Satriwit3 Article


ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๙ เครื่อง
ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ในการนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๖๙ เครื่อง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๔๑-๓๕๙๑-๓ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 0.68 MBs
Upload : 2017-03-17 16:44:30
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Satriwit3
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.028647 sec.