Satriwit3 Article


ประกาศการสอบแก้ตัว กรณีพิเศษ ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามระเบียบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ว่าด้วยการวัดและประเมินผล หมวด๓ ข้อ๑๘ เรื่องการเปลี่ยนผลการเรียนได้กำหนดให้สอบซ่อมได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง

 บัดนี้ การสอบซ่อมครั้งที่๒ ประจำภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้เลยเวลาตามที่โรงเรียนกำหนดแล้ว แต่ยังมีนักเรียนที่ยังไม่ผ่านจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ ราย

ดังนั้น โรงเรียนจึงขอให้นักเรียนทั้ง ๔๔ ราย ดำเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากมิเช่นนั้น จะต้องเรียนซ้ำในรายวิชาที่ไม่ผ่าน

ขอให้นักเรียนตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ http://110.164.76.203/semester2551/

 


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 433.96 KBs
Upload : 2017-04-14 00:37:30
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Satriwit3
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.029221 sec.