krupads Article


ครูนอกกรอบ

Kiss“คุณครู นอกกรอบ”

                       ใกล้ถึงวันสำคัญเข้ามาอีกครั้ง วันที่ฉันได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่พิมพ์ของชาติ
ผู้ที่อุทิศตนโดยไม่บ่นแม้ว่าจะเหนื่อยยากเพียงใด คนที่เป็นเหมือนดังแม่คนที่สอง ให้การอบรม
ดูแลเสมือนลูกคนหนึ่งด้วยหัวใจและแรงกำลังที่มี เพียงเพื่อต้องการให้ศิษย์ได้ข้ามฝั่งได้ดั่งใจหวัง...

            สิ่งที่ฉันจะกล่าวถึงคือครูนอกกรอบ ที่ชื่อว่า ครูนวลฉวี นาคจันทร์ เป็นครูประจำภาควิชาภาษา
ไทย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนที่ฉันเคยเรียนเมื่อแปดปีมาแล้ว
หลายคนในโรงเรียนจะมองว่าครูนวลฉวีเป็นคนที่ดุ เพราะครูจะถือไม้เรียวเข้าห้องสอนทุกครั้ง ทั้งนี้
เพื่อข่มขวัญเด็กนักเรียนที่เกเรและแต่งตัวไม่เรียบร้อยให้กลัวเกรง หากแท้จริงแล้วครูนวลฉวีเป็นคนตลก
         และมีกลวิธีการสอนที่ไม่เหมือนใคร คือจะใช้คำพูดน้อยแต่กินความมาก สอนให้เด็กนักเรียน      รู้จักอดทนและรอบคอบต่อการทำงานเสมอ

            โดยปกติแล้วฉันเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาภาษาไทยสักเท่าไรนัก เนื่องจากการเรียนวรรณคดีและ
ร้อยกรองจะทำให้รู้สึกง่วงมากกว่าวิชาอื่นๆ หากแต่ครูนวลฉวีจะใช้วิธีการสอนที่ต่างออกไป คือการ
ให้ทำกิจกรรม และรวมไปถึงการมอบหมายงานแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดงาน
วรรณกรรมออกมาให้น่าสนใจมากขึ้น ครั้งหนึ่งท่านเคยใช้วิธีมอบหมายให้แต่ละกลุ่มออกแบบ
เล่าเรื่องวรรณคดีให้น่าสนใจ กลุ่มของฉันและเพื่อนๆจึงคิดทำวีซีดีการ์ตูนขึ้นมา เป็นการดัดแปลงที่
นอกจากจะกระตุ้นความน่าสนใจให้นักเรียนรุ่นหลังแล้ว ยังสามารถทำให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหา
วรรณคดีไทยได้เป็นอย่างดี

            ครูนวลฉวีเคยพูดกับเด็กนักเรียนครั้งหนึ่งว่า การที่เราผิดกรอบระเบียบของโรงเรียนเท่ากับ
เราผิดวินัย และเมื่อถึงช่วงวัยการทำงานจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก เพราะการขาดวินัยเป็นพื้นฐาน
การขาดความรับผิดชอบด้านอื่นๆในการทำงาน แต่การที่เราสามารถคิดนอกกรอบ ข้ามกรอบที่
สังคมมี มันไม่ใช่เรื่องผิด เพราะการคิดนอกกรอบเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นจินตนาการสร้างสรรค์ ให้
สังคมมีอะไรใหม่ๆ โดยนำความคิดที่ได้มาใช้และพัฒนา

            ช่วงแรกๆเด็กนักเรียนในห้องส่วนใหญ่ต่างคิดอะไรกันไม่ออก เพราะไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ
แต่เมื่อครูนวลฉวีได้กระตุ้นต่อมจินตนาการของเด็กนักเรียนโดยการทำกิจกรรมบ่อยๆ ทำให้เด็ก
หลายคนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าแรกๆจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่
การอดทน ความมุมานะที่ครูนวลฉวีปลูกฝัง ทำให้เด็กนักเรียนก้าวผ่านอุปสรรคมาได้ด้วยดี

            สำหรับฉันแล้ว ครูนวลฉวีเป็นครูนอกกรอบที่ฉันชื่นชมคนหนึ่ง เนื่องจากท่านปลูกฝังให้ฉัน
กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ เพราะปัจจุบันสังคมไทยมีเด็กไทยที่ขาด
ความกล้าคิดอยู่มาก ฉันจึงคิดถึงครูที่เป็นแม่แบบและทำให้ฉันเติบโตมาด้วยแรงผลักดันดีๆ คือครู
นอกกรอบคนนี้ ที่แม้ว่าหลายคนจะมองว่าครูดุเพียงใด แต่สำหรับฉันท่านคือครูในดวงใจเสมอ...ไม่
มีวันลบเลือน


บทความจาก http://writer.dek-d.com/little-fern/writer/view.php?id=724113#รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 101.30 KBs
Upload : 2012-02-21 23:06:02

Size : 82.46 KBs
Upload : 2012-02-21 23:07:07
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krupads
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ภาษาไทย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.039308 sec.