thai Article


พระเอกไทยในวรรณคดี

อิเหนาปันหยี แห่งหมันหยา พระเอกของเรื่อง

  จึงเห็นจารึกอักษร                          นามกรพระโอรสา
ชื่อหยังหยังหนึ่งหรัดอินดรา            อุดากันส่าหรีปาตี
        อิเหนาเองหยังดาหลา                    เมาะตาริยะกัดดังสุรศรี
    ดาหยังอริราชไพรี                          เองกะนะกะหรีกุเรปัน

  สียะตรา เจ้าชายน้อยแห่งกรุงดาหา น้องชายของบุษบา

องค์อสัญแดหวาวราฤทธิ์               เสกแสร้งนฤมิตกริชให้
วางลงข้างองค์พระดนัย                 จารึกนามนั้นใส่กริชมา
       ชื่อระเด่นสียะตราหนึ่งหรัด              สืบวงศ์พงศ์กษัตริย์อสัญหยาพระชนกชนนีก็ปรีดา               เสน่หาดังดวงฤทัย

 

 

สังคามาระตา อิหนารับเลี้ยงดุจน้องชายบุญธรรม
แล้วตรัสเรียกสังคามาระตา                   มานั่งใกล้พี่ยาอย่าเดียดฉันท์
จะเลี้ยงเจ้าเท่าน้องร่วมครรภ์      รักร่วมชีวันคุ้งบรรลัยท้าวกะหมังกุหนิง
มาจะกล่าวบทไป                               ถึงสามกษัตริย์สูงส่ง
ท้าวร่วมปิตุราชมาตุรงค์                         แต่ละองค์ทรงเดชเดชา
พระเชษฐาครองเมืองกะหมังกุหนิง       ปรากฏยศยิ่งทุกทิศา
มีโอรสราชกุมารา                              ชื่อระเด่นวิหยาสะกำ

วิหยาสะกำ บุตรชายคนโตแห่งกะหมังกุหนิงผู้หลงรูปนางบุษบา
จนตรอมใจ

พระทนต์แดงดังแสงทับทิม                  เพริศพริ้มเพราพักตร์คมขำ
ผิวพรรณผุดผ่องเพียงทองคำ          วิไลลักษณ์เลิศล้ำอำไพ
พระสังข์

พระพิรุณ


พระสังข์น้อย


พระราหู


อะบูหะซัน


ไกรทองชาละวันขุนแผน


ขุนช้าง
พลายงาม


พลายชุมพลพลายเพชรพลายบัวพลายณรงค์


สมเด็จพระพันวัสสาท้าวบารสจันทโครพจะเด็ดสอพินยากัณหา ชาลีอุศเรน
พระราม


  

พระลักษณ์
 ทศกัณฑ์
แสงสุรีย์


 
                                   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 173.00 KBs
Upload : 2012-03-09 23:04:41
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


thai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ภาษาไทย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.838932 sec.