Satriwit3 Album


๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการไชยา กัญญาพันธฺุ์ เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันงานกีฬาเยาวชน


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006269 sec.