Satriwit3 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

70 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170

โทร. 02-441-3591-3
สำรอง 02-102-1022 (10คู่สาย)
โทรสาร. 02-441-3194อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มอบทุนการศึกษา 10 ล้านบาทแก่ 50 โรงเรียนทั่วประเทศ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-23 16:01:04 814
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานวันเกิดคุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-15 07:34:29 960
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การสอบธรรมศึกษา
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-09 12:59:08 902
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-04 15:11:25 957
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-04 15:09:24 972
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-04 15:08:41 871
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-01 14:11:30 943
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการไชยา กัญญาพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-11-01 14:05:53 1209
๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศมหาชาติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-09-15 15:22:27 1117
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำเสนอโครงงาน IS
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-09-15 15:05:55 963
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ รับรางวัลนำเสนอผลงานนักเรียน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-09-15 15:01:19 900
๒๙ กรกฎาคม-๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ บรรพชาสามเณรเนกขัมจารินี
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-08-07 09:45:15 1251
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ใส่บาตร รับเสร็จผู้แทนพระองค์ ณ พุทธมณฑล
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-13 12:49:04 1095
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ อินเตอร์แร็ค
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-03 17:02:03 993
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-03 16:47:44 1012
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีประดับเข็มยุวกาชาด
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-03 16:37:16 1120
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีปิดและมอบรางวัลโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-06-29 15:49:23 993
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสุนทรภู่
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-27 10:14:34 1148
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลเข้าเยี่ยมโรงเรียน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-23 19:24:21 1090
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักธรรมศึกษา ตรี โท เอก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-06-17 14:04:11 929
กำลังแสดงหน้า 7/38
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.720533 sec.