krunarisa Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Welcome to website Kru Narisa :)

นางนริสา พัฒนรัฐ

SCAN ME


กิจกรรมแนะแนว ม.4
• คำอธิบายรายวิชา

ด้านการศึกษาต่อ
• TCAS
• องค์ประกอบของการสอบ Admission
• สัดส่วนคะแนนของคณะในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัดรายวิชา
• แผนการวัดและประเมินผล
• ภาระงานที่ต้องทำ

สื่อการเรียนรู้
• you tube
• music therapy

การทดสอบการค้นหาตนเอง
• การทดสอบการค้นหาตนเอง ม.2

Activity

ยินดีต้อนรับ ^_____________^
Smile >>>

ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์คือทฤษฎีทางจิตวิทยา ซึ่งอธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราไว้ 5 ขั้นตอน

ถ้าคุณเป็นผู้นำและเชื่อในทฤษฎีดังกล่าว ลองใช้มันให้เป็นประโยชน์ คุณควรดูแลผู้อื่นให้กินอิ่มนอนหลับ ทำให้แน่ใจว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัย ช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงการยอมรับ และเมื่อคุณได้เติมเต็มสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้ว พวกเขาก็จะพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดสูงสุดsecrets  of  learning

Article
Search 
การวางแผนการศึกษาต่อ
บทความ
Create : 2011-10-16 20:02:00 5638 0

more


PhotoAlbums
Search
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2011-10-07 15:07:06 1148
ท่องเที่ยว
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2011-10-07 14:25:34 1097

more


Statistic
Counter
27449  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.642264 sec.