krupen Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   • คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• วิกฤตการณ์วังหน้า
• ร.ศ.130
• ร.ศ.112


• ปฏิวัติวิทยาศาสตร์
• สงครามครูเสด
• ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
• การค้นพบทวีปอเมริกา
• วาส โก ดา กา มา
• แมก เจล แลน
• ระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์
• การปฏิวัติภูมิปัญญา
• การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์
• การปฏิวัติอเมริกา
• การปฏิวัติฝรั่งเศส
• " target="_blank">ฮิตเลอร์
• จอร์จ วอชิงตัน
• ลินคอล์น
• สตาลิน
• มิเกลันเจโล
• ดาวินชี
• คานธี
• โฮจิมินห์

• คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัด
• สื่อการเรียนการสอน
• พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
• พลเมืองดีสร้างได้ใกล้ตัว

ยินดีต้อนรับ 
  


               
 


                                                                                                                                                        
 ********************************************************************************************
                  

                                                       

Statistic
Counter
72823  •


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.567970 sec.