Kru_unchasa Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อบรับสู่ WEB ครูอัญชสา ยิ้มถนอม

 

 คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด
• คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด ท ๓๑๑๐๑
• ตัวชี้วัด ท ๓๑๑๐๑
• กำหนดการสอน ท ๓๑๑๐๑

สื่อการเรียนรู้ : นมัสการมาตาปิตุคุณ
• บทนำนมัสการมาตาปิตุคุณ
• แบบทดสอบเรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ
• แบบฝึกหัดเรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ
• การอ่านนมัสการอาจริยคุณ
• การอ่านนมัสการมาตาปิตุคุณ

สื่อการเรียนรู้ : พระเวสสันดรชาดก
• โบราณท่านว่า เทศน์มหาชาติ ตอนที่ ๑ - ๔
• ทศชาติ_๑ พระเตมียชาดก
• ทศชาติ_๒ มหาชนกชาดก
• ทศชาติ_๓ สุวัณณสามชาดก
• ทศชาติ_๔ เนมิราชชาดก
• ทศชาติ_๕ มโหสถชาดก
• ทศชาติ_๖ ภูริทัตตชาดก
• ทศชาติ_๗ จันทกุมารชาดก
• ทศชาติ_๘ นารทชาดก
• ทศชาติ_๙ วิธุรชาดก
• ทศชาติ_๑๐ พระเวสสันดรชาดก
• การ์ตูนพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑ - กัณฑ์ที่ ๑๓
• เพลงทศชาติ มหาบารมี ๑๐ พระเวสสันดร
• อานิสงส์ของการฟังเทศมหาชาติ
• อานิสงส์ของการฟังเทศมหาชาติ

สื่อการเรียนรู้ : พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
• ต้นเรื่องกัณฑ์มัทรี
• วิดีโอสื่อการสอนเรื่องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
• เทศน์มหาชาติ 'กัณฑ์มัทรี'
• เทศน์แหล่มหาชาติกัณฑ์มัทรี

ธรรมชาติของภาษา
• เนื้อหาธรรมชาติของภาษา
• ธรรมชาติของภาษา
• PowerPoint : ธรรมชาติของภาษา<

สื่อการเรียนรู้ : นิทานเวตาล
• ความเป็นมาของนิทานเวตาล
• เวตาล คืออะไร
• ต้นเรื่องนิทานเวตาล
• นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑-๑๐
• ปลายเรื่องนิทานเวตาล

สื่อการเรียนรู้ : นิราศนรินทร์
• ถอดความคำประพันธ์
• VDO สอนนิราศนรินทร์คำโคลง

สื่อการเรียนรู้ : หัวใจชายหนุ่ม
• สรุปจดหมายแต่ละฉบับจากเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
• ละครประกอบเรื่องหัวใจชายหนุ่ม

สื่อการเรียนรู้ : อิเหนา
• เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน
• อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
• สื่อภาพยนต์อิเหนา ตอนบุษบาเสี่ยงเทียนในถ้ำ
• เพลงเรื่องย่ออิเหนา
• PowerPoint เรื่องอิเหนา

สื่อการเรียนรู้ : ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
• ประวัติ จิตร ภูมิศักดิ์
• เพลง จิตร ภูมิศักดิ์ (ของคาราวาน)
• เพลงเปิบข้าว
• VDO ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

โคลนติดล้อ

สื่อการเรียนรู้ : มงคลสูตรคำฉันท์
• บทนำมงคลสูตรคำฉันท์
• PowerPointมงคลสูตรคำฉันท์
• เพลงธรรมะ มงคลชีวิต38ประการ
• เพลงมงคลสูตรคำฉันท์

สื่อการเรียนรู้ : คัมภีร์ฉันทศาสตร์
• PowerPoint : คัมภีร์ฉันทศาสตร์ฯ

แหล่งสืบค้นข้อมูล
• ราชบัณฑิตยสถาน
• พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต ๒๕๔๒

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
• เอกสารประกอบการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

คำราชาศัพท์
• คำราชาศัพท์ที่ควรทราบ

ตัวอย่างในการดำเนินชีวิต
• กว่าจะเป็นหมอก้อง
• ล้มเหลวได้ แต่อย่าล้มเลิก นิค วูจิชิค
• เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก
• เด็กวัดอายุ 23 รวย 100 ล้าน
• นศ.วิศวะ ขายหมึกปิ้งเลี้ยงตัว
• เบส นักพูดล่าความกตัญญู
• เรนนี่ สอบได้อันดับหนึ่งของโลก
• ปลุกพลังบวก พ่อ...พลังแห่งแผ่นดิน

สื่อการเรียนการสอน
• ไตรภูมิพระร่วง
• นวัตกรรมการเรียนการสอน E-media

คลิปซึ้ง ๆ โดนใจ
• เรามีชีวิตอยู่เพื่อใคร
• กำลังใจ
• สุดยอดพ่อที่ดีที่สุดในโลก

WEB ดี ๆ มีสาระ
• โทรทัศน์ครู : รายการครูมืออาชีพ
• การศึกษา ข่าว สอบตรง ทุนการศึกษา
• คลังความรู้ดิจิทัล
• true ปลูกปัญญา
• คลังข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาไทย (ย้อนหลังพร้อมเฉลย)
• วิชาการ.com
• เรียน ESL ออนไลน์ สนุกๆ ด้วยตนเอง
• ความรู้รอบตัว


       สวัสดีค่ะ ครูหวังว่าเว็บเพจนี้จะสามารถให้ความรู้กับนักเรียนได้นะคะ

สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคนนะคะ 
News
ความรู้เพิ่มเติม : อิเหนา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-01-26 07:01:19 2807 0
เอกสารประกอบการสอนมงคลสูตรคำฉันท์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-01-24 17:13:55 2736 0
ความรู้เพิ่มเติม : มงคลสูตรคำฉันท์
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-01-24 17:30:22 2318 0
การแบ่งหมวดหมู่มงคลฯ ตามคาถาพระบาลีได้ 10 หมวดหมู่
Create : 2012-02-21 11:18:29 2083 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
คำศัพท์จากเรื่องมงคลสูตรคำฉันท์
Create : 2012-02-21 13:00:42 2232 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
Create : 2012-01-27 06:49:26 5357 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ถอดความคำประพันธ์ คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
Create : 2012-02-06 19:29:35 12410 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
คำศัพท์จากเรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์
Create : 2012-01-31 06:48:40 8850 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ความรู้เพิ่มเติม : โคลนติดล้อ
Create : 2012-01-27 06:52:27 2647 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
บทกลอนเทอดพระคุณแม่
Create : 2012-07-25 13:46:23 4428 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ติว BRAND 2010 วิชาต่าง ๆ
Create : 2012-01-25 12:04:01 2110 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนสตรีวิทยา ๓
บทความ
Create : 2012-10-30 12:18:48 4697 1
วีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแม่ ที่ลูกควรอ่าน
บทความ
Create : 2012-01-23 21:20:41 2134 0
แม่ไม่คิดเงิน
บทความ
Create : 2012-01-23 21:03:46 2052 0
รักใดเล่าจะเท่าที่แม่รัก
Create : 2012-01-23 20:55:19 1840 0 บทความ
28 ข้อคิดในการใช้ชีวิต
Create : 2011-10-08 10:10:27 1787 1 บทความ
ความรัก
Create : 2011-10-06 21:12:21 2308 0 บทความ
กฏเหล็กท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
Create : 2012-01-23 20:13:50 2337 0 บทความ

more


PhotoAlbums
Search
ภาพประกอบเรื่องพระเวสสันดรชาดก
ไม่ระบุ

Create : 2012-01-24 17:34:23 2857
รับรางวัลครูดีในดวงใน ปีการศึกษา๒๕๕๔
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2012-01-23 21:28:52 1369
รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติการสอนดี
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2012-01-23 21:27:22 1338
นิทานเวตาล
ไม่ระบุ

Create : 2011-10-06 21:06:18 2486

more


Statistic
Counter
134371  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.291329 sec.