kruuan Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Welcom to homepage Kruuan

ครูทานตะวัน   ศิรินพ  


ราชาธิราช
• ละคร

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
• เนื้อเรื่อง
• ความรู้เพิ่มเติม

รามเกียรติ์
• ความเป็นมา

การอ่านจับใจความสำคัญ
• ความหมาย

ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
• เรื่องย่อ
• ความรู้เพิ่มเติม

ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย
• วรรณคดีสมัยสุโขทัย

ความรู้รอบตัว
• อาเซียน

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ผู้จัดการ

ข้อมูลส่วนตัว
• ประวัติครูผู้สอน

รหัสวิชา
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• เกณฑ์การประเมิน
• แบบฝึกหัด

กาพย์พระไชยสุริยา
• เรื่องย่อ
• แบบฝึกหัด

ชนิดของคำ
• ชนิดของคำ

นิทานพื้นบ้าน
• ความหมายและตัวอย่างนิทานพื้นบ้านภาคต่างๆ
• ตาม่องล่าย
• พญากงพญาพาน
• ไกรทอง
• พญาคันคาก
• เกาะหนูเกาะแมว

วรรณคดีไทย
• ความงามในวรรณคดีไทย

นิทานวรรณคดีไทย
• รามเกียรติ์ 1
• รามเกียรติ์ 2
• รามเกียรติ์ 3

นิราศภูเขาทอง

สุภาษิตพระร่วง
• ความเป็นมา

โคลงโลกนิติ
• ชิ้นงานโคลงโลกนิติ

กาพย์พระไชยสุริยา
• รายละเอียดต่างๆ

Activity

ประชาสัมพันธ์
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๗ เตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะ  Kiss


News
สำนวนไทย
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-03-19 16:27:08 1367 0 Approve
ประวัติสุนทรภู่
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-03-19 10:58:45 1348 0 Approve
สื่อเรื่องชนิดของคำ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-12-16 15:57:17 1351 0 Approve
วันภาษาไทยแห่งชาติ
Create : 2012-11-23 14:27:37 1256 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ตัวอย่างศิลาจารึกหลักที่ 1
Create : 2012-11-23 14:03:25 1695 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ตัวอย่างไตรภูมิพระร่วง
Create : 2012-11-23 13:33:21 2871 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กาพย์พระไชยสุริยา
Create : 2012-11-22 14:35:50 6087 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
วันภาษาไทยแห่งชาติ
Create : 2012-07-06 12:12:41 1592 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

more


Article
Search 
angry bird
บทความ
Create : 2012-11-17 13:06:24 1344 0
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

Create : 2012-11-04 15:53:05 1350 0
ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

Create : 2012-11-04 15:07:58 1347 0
ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
Create : 2012-10-25 16:24:47 3400 0
วันวาเลนไทน์
Create : 2012-04-05 14:05:24 1380 0
วันจักรี
Create : 2012-04-05 11:24:13 1504 0 บทความ
รวมเพลงถึงแม่
Create : 2012-11-24 14:25:23 1292 0
ดอกไม้ในวรรณคดี
Create : 2012-11-23 16:58:04 1260 0 บทความ

more


PhotoAlbums
Search
วันสุนทรภู่
ไม่ระบุ

Create : 2012-11-17 14:43:50 765
กีฬาสี
ไม่ระบุ

Create : 2012-11-17 14:25:12 809

more


Statistic
Counter
56118  Advertise
ราชาศัพท์
• หมวดร่างกาย

วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา(ตอนต้น)
• ความเป็นมา

วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา(ตอนปลาย)
• ความเป็นมา

นางในวรรณคดี
• ประวัติ

เพลงรำลึกถึงแม่
• กล่อม
• อิ่มอุ่น
• ค่าน้ำนม
• เรียงความถึงแม่

เพลงให้กำลังใจ
• ก้อนหินก้อนนั้น
• ใจสู้หรือเปล่า
• ฉันดีใจที่มีเธอ
• โฮม
• รางวัลของครู

เพลงรำลึกถึงพ่อ
• กล่อมพ่อ

มาตราตัวสะกด
• ความหมายและตัวอย่าง

อาเซียนคืออะไร
• มารู้จักอาเซียนผ่านการ์ตูนกันนะจ๊ะ
• ประเทศไทยหนึ่งในอาเซียน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.154019 sec.