Kru_Rattana Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Wink  WeLCoMe  To wEbSiTe  KrU Rattana (T.PUM)  Wink

ครูรัตนา กาญจนสาลี Direct URL :

http://Kru_Rattana.satriwit3.ac.th/
เลือกหัวข้อบทเรียนที่ต้องการศึกษา


ว23103 วิทยาการคำนวณ-ออกแบบและเทคโนโลยี 3 (ม.3)
• คำอธิบายรายวิชา

ว30106 ออกแบบเทคโนโลยี
• คำอธิบายรายวิชา
• การวัดผลและประเมินผล

เรียนรู้โค้ดดิ้งด้วยตนเอง
• made with code by Google
• เรียน scratch
• tynker
• code.org
• การโค้ดดิ้งกับ Micro-bit
หรือสามารถ กดลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อเข้าห้องเรียน
ว21103
วิทยาการคำนวณ-ออกแบบและเทคโนโลยี 3 3/2

https://classroom.google.com/c/MzM5MzcwMjM1NTQz?cjc=qldfjfm
วิทยาการคำนวณ-ออกแบบและเทคโนโลยี 3 3/4
https://classroom.google.com/c/MzM5MzcwMzA0NTky?cjc=ckzlwoe
วิทยาการคำนวณ-ออกแบบและเทคโนโลยี 3 3/8
https://classroom.google.com/c/MzM5MzcwMzA0NjA2?cjc=3dv56wm
วิทยาการคำนวณ-ออกแบบและเทคโนโลยี 3 3/10
https://classroom.google.com/c/MzM5MzcwMzA0NjI4?cjc=kbf76vo

ว30106
ออกแบบเทคโนโลยี 5/2

https://classroom.google.com/c/MzM5Mzc4NTk1OTk0?cjc=hp5r7td
ออกแบบเทคโนโลยี 5/3
https://classroom.google.com/c/MzM5Mzg0MDA3NzUx?cjc=bl27yrp
ออกแบบเทคโนโลยี 5/6
https://classroom.google.com/c/MzM5Mzg0MDA3NzU4?cjc=nnobkzt
ออกแบบเทคโนโลยี 5/9
https://classroom.google.com/c/MzM5Mzg0MDA3Nzcx?cjc=pqp4shj
ออกแบบเทคโนโลยี 5/10
https://classroom.google.com/c/MzM5Mzg0MDA3Nzc4?cjc=sdnq4qa

อบรม i-school
• ดาว์นโหลดไฟล์ประกอบการอบรม

อบรม KM Website
• ดาว์นโหลดไฟล์ประกอบการอบรม

ex.การลิ้งค์แบบต่างๆ (KM Website)
• หัวข้อย่อยที่ 1(ลิ้งค์ไปเว็บ)
• หัวข้อย่อยที่ 2(ลิ้งค์ไปข้อมูล)
• หัวข้อย่อยที่ 3(ลิ้งค์ไปไฟล์)

อบรมการเรียนการสอนออนไลน์
• เอกสารประกอบการอบรม

อบรมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• เอกสารประกอบการอบรม

Statistic
Counter
41069  RSS


   

เช็ดมือถืออย่างไรให้ "เกิดรอย" น้อยที่สุดและยังคงสะอาดอยู่เสมอ
     สำหรับวิธีการทำความสะอาดมือถือและอุปกรณ์ให้ดูสะอาดอยู่เสมอ จะมีวิธีอะไรบ้างและทำให้ไม่ให้เกิดรอย


ซัมซุงตอกย้ำตำแหน่งผู้นำนวัตกรรมสมาร์ทโฟน เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับ The New Galaxy กุมภาพันธ์!
     ท่ามกลางหลากหลายนวัตกรรมที่มีอยู่บนโลกนี้ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นที่สุด ก็คือโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.571830 sec.