krutharika หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูโบว์


   
ครูทาริกา บุญพรม


บทเรียน ม.1 ว21101
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัด
• โครงสร้างการสอน
• เรียนออนไลน์ DLTV

หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
• ความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์
• กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์
• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
• แบบฝึกหัดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 สารบรสุทธิ์
• การจำแนกประเภทของสาร
• จุดเดือด จุดหลอมเหลว
• ความหนาแน่น
• พลาสติก
• การจำแนกสารบริสุทธิ์
• โครงสร้างอะตอม
• การจำแนกธาตุและการใช้ประโยชน์
• แบบฝึกหัด หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
• กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
• เซลล์ (Cell)
• การแพร่ (Diffusion)
• การออสโมซิส (Osmosis)

หน่วยที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช
• การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของพืชดอก
• การสังเคราะห์ด้วยแสง
• การลำเลียงน้ำธาตุอาหารและอาหารของพืช

บทเรียนม.4 ว30104
• คำอธิบายรายวิชา

หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

หน่วยที่ 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก                                                        
                                                                                                               ความหนาแน่น                                                                              
          
         
    

ข่าวสาร

ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-10-10 13:35:39 1484 0 Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-10-10 13:33:48 917

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
32737  กิจกรรม


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.002905 sec.