krunatyapa หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
วิทยาศาสตร์ ม.1 ว21101 ภาคเรียนที่ 1
• คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด ว21101ม.1 เทอม 1


หน่วยที่ 1เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
• pptเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

PTTว21101 หน่วยที่ 2สารบริสุทธิ์
• บทที่ 1 เรื่องสารบริสุทธิ์สำหรับม.1ห้อง 4 และห้อง 5
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 มารู้จักสารบริสุทธิ์
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ความหนาแน่น
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การจำแนกสารบริสุทธิ์
• บทที่ 2 เรื่องที่ 2 โครงสร้างอะตอม
• บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การจำแนกธาตุและการใช้ประโยชน์

PPT ว21101 หน่วยที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การแพร่
• บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ออสโมซิส

PPT ว21101 หน่วยที่ 4การดำรงชีวิตของพืช
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การสืบพันธุ์ตอนที่ 1 ส่วนปะกอบของดอก
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การสืบพันธุ์ตอนที่ 2 การถ่ายละอองเรณู
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การสืบพันธุ์ตอนที่ 3 การงอกของเมล็ด
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การขยายพันธุ์พืชดอก
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ปัจจัยและผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสง
• บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ธาตุอาหารของพืช
• บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การลำเลียงในพืช

วิทยาศาสตร์ ว 21102 ภาคเรียนที่ 2

PPT ว21102 หน่วยที่ 5
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
• บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
• บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน
• บทที่ 2 เรื่องที่ 2 สมดุลความร้อน

PPT ว21102 หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 บรรยากาศของเรา
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 อุณหภูมิอากาศ
• บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ความกดอากาศและลม
• บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ความชื้น
• บทที่ 1 เรื่องที่ 5 เมฆและฝน
• บทที่ 1 เรื่องที่ 6 การพยากรณ์อากาศ
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 พายุ
• บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก


สืบค้นเพิ่มเติม
• google
• yahoo
• Bing

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ผู้จัดการ

เกี่ยวกับครูผู้สอน
• ประวัติครูผู้สอน
• ประวัติการศึกษา
• ผลงาน
• แบบทดสอบ


ข่าวสาร
angrybirds
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2011-10-07 13:12:18 1769 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
demo
บทความ
เมื่อ : 2011-10-07 12:59:58 1504 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-07-19 10:34:55 660
กิจกรรม
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2011-10-07 14:25:51 918

ทั้งหมด


RSS วิทยาศาสตร์

ภัยพิบัติธรรมชาติกับการล่มสลายของราชวงศ์ Ming
   จีนภายใต้ใต้การปกครองเองราชวงศ์ Ming เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรือง มั่นคง ก้าวหน้า และเจริญมากที่สุดอาณาจักรหนึ่งของโลก ในช่วงปี ค.ศ. 1368 - 1644 (ยุคสมเด็จพระมหาธรรมราชา จนถึง พระเจ้าปราสาททอง) โดยนักประวัติศาสตร์ได้ให้


จิตวิทยาของสี : เหลืองและแดง
   เวลาพูดเรื่องสี คนทั่วไปมักนึกถึงสีที่ใช้ระบายภาพหรือสีที่ใช้ทา ซึ่งตามปกติมีชื่อเรียกมากมาย เช่น แดง เหลือง เขียวใบไม้ ม่วง ครามแก่ ม่วงคราม (violet) ม่วงชาด ( purple) แดงเสนแก่ (scarlet) แดงเสน (vermillion) สีส้ม แดงเลือดนก


นาฬิกาชีวภาพกับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา ปี 2017
   ในยุโรปและอเมริกาเมื่อถึงเวลาที่เป็นฤดูหนาว กลางวันจะสั้นกว่ากลางคืน ขณะอุณหภูมิของอากาศเริ่มลด นกหลายชนิดจะเริ่มอพยพ โดยการบินไปสู่ดินแดนที่มีอากาศอบอุ่น


เหตุการณ์อุกกาบาตตกที่ Costa Rica ตอบปัญหา
   เมื่อวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2019 ขณะเวลา 3 ทุ่ม ผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ป่าสงวนแห่งชาติชื่อ Juan Castro Blanco ในประเทศ Costa Rica ได้เห็นลูกไฟดวงใหญ่เปล่งแสงสีเขียว-ส้ม เป็นทางยาวพุ่งผ่านท้องฟ้า แล้วตกลงที่หมู่บ้าน Aguas Zarca


สถิติ
เยี่ยมชม
20926  วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ม.2 เทอม 1
• คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1
• ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1
• เกณฑ์การประเมินผล
• หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1

PPT ว 22101 หน่วยที่ 2
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 องค์ประกอบของสารละลาย
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 สภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ

PPT ว22101 หน่วยที่ 3
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ระบบหมุนเวียนเลือด
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 เลือดและหลอดเลือด
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ
• บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ระบบประสาท
• บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ระบบขับถ่าย
• บทที่ 1 เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ์

PTT ว22101 หน่วยที่ 4
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 อัตราเร็วและความเร็ว
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 แรงลัพธ์
• บทที่ 2 เรื่องที่ 2 แรงเสียดทาน
• บทที่ 2 เรื่องที่ 3 แรงและความดันของของเหลว
• บทที่ 2 เรื่องที่ 4 แรงพยุงของของเหลว
• บทที่ 2 เรื่องที่ 5 โมเมนต์ของแรง
• บทที่ 2 เรื่องที่ 6 แรงและสนามของแรง

วิทยาศาสตร์ ม.1 ว21102 ภาคเรียนที่ 2
• คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด ว 21102 ม.1 เทอม 2

pptวิทยาศาสตร์ ม.2 ว22102 ภาคเรียนที่ 2


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.826754 sec.