krunatyapa หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
วิทยาศาสตร์ ม.1 ว21101 ภาคเรียนที่ 1
• คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด ว21101ม.1 เทอม 1


หน่วยที่ 1เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
• pptเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

PTTว21101 หน่วยที่ 2สารบริสุทธิ์
• บทที่ 1 เรื่องสารบริสุทธิ์สำหรับม.1ห้อง 4 และห้อง 5
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 มารู้จักสารบริสุทธิ์
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ความหนาแน่น
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การจำแนกสารบริสุทธิ์
• บทที่ 2 เรื่องที่ 2 โครงสร้างอะตอม
• บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การจำแนกธาตุและการใช้ประโยชน์

PPT ว21101 หน่วยที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การแพร่
• บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ออสโมซิส

PPT ว21101 หน่วยที่ 4การดำรงชีวิตของพืช
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การสืบพันธุ์ตอนที่ 1 ส่วนปะกอบของดอก
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การสืบพันธุ์ตอนที่ 2 การถ่ายละอองเรณู
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การสืบพันธุ์ตอนที่ 3 การงอกของเมล็ด
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การขยายพันธุ์พืชดอก
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ปัจจัยและผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสง
• บทที่ 3 เรื่องที่ 1 ธาตุอาหารของพืช
• บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การลำเลียงในพืช

วิทยาศาสตร์ ว 21102 ภาคเรียนที่ 2

PPT ว21102 หน่วยที่ 5
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
• บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
• บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน
• บทที่ 2 เรื่องที่ 2 สมดุลความร้อน

PPT ว21102 หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 บรรยากาศของเรา
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 อุณหภูมิอากาศ
• บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ความกดอากาศและลม
• บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ความชื้น
• บทที่ 1 เรื่องที่ 5 เมฆและฝน
• บทที่ 1 เรื่องที่ 6 การพยากรณ์อากาศ
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 พายุ
• บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก


สืบค้นเพิ่มเติม
• google
• yahoo
• Bing

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ผู้จัดการ

เกี่ยวกับครูผู้สอน
• ประวัติครูผู้สอน
• ประวัติการศึกษา
• ผลงาน
• แบบทดสอบ


ข่าวสาร
angrybirds
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2011-10-07 13:12:18 2099 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
demo
บทความ
เมื่อ : 2011-10-07 12:59:58 1834 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-07-19 10:34:55 865
กิจกรรม
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2011-10-07 14:25:51 1162

ทั้งหมด


RSS วิทยาศาสตร์

วช. ผนึกกำลังร่วม จ. ชุมพร นำทีมวิจัย ลุยพื้นที่ ดันนวัตกรรมแปรรูปผลไม้ ช่วยชาวสวนมังคุด แก้ปัญหาผลิตผลล้นตลาด
   วันนี้ (20 ต.ค.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับจังหวัดชุมพร นำโดย นายสัมฤทธิ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำทีมนักวิจัย จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหา


พื้นที่ไหนลด พื้นที่ไหนเพิ่ม วิเคราะห์ได้ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
   วันนี้ (19 ต.ค.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISDA รายงานสถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทย ณ เวลานี้ยังคงน่าเป็นห่วงหลายจุด ทั้งเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มาติดตามกันหน่อยครั   วันนี้ (19 ต.ค.) GISTDA เปิดภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel / radarsat/ landsat วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่ 11


ดาวเทียมชี้
   วันนี้ (19 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 ของวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคกลาง จากภาพจะเห็นได้ว่า พระนครศรีอยุธยามีหลายอำเภอยังคงท่วมขัง เช่น อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.บางซ้าย และ อ.เสน


สถิติ
เยี่ยมชม
27778  วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ม.2 เทอม 1
• คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1
• ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1
• เกณฑ์การประเมินผล
• หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1

PPT ว 22101 หน่วยที่ 2
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 องค์ประกอบของสารละลาย
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 สภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ

PPT ว22101 หน่วยที่ 3
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ระบบหมุนเวียนเลือด
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 เลือดและหลอดเลือด
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ
• บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ระบบประสาท
• บทที่ 1 เรื่องที่ 3 ระบบขับถ่าย
• บทที่ 1 เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ์

PTT ว22101 หน่วยที่ 4
• บทที่ 1 เรื่องที่ 1 ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด
• บทที่ 1 เรื่องที่ 2 อัตราเร็วและความเร็ว
• บทที่ 2 เรื่องที่ 1 แรงลัพธ์
• บทที่ 2 เรื่องที่ 2 แรงเสียดทาน
• บทที่ 2 เรื่องที่ 3 แรงและความดันของของเหลว
• บทที่ 2 เรื่องที่ 4 แรงพยุงของของเหลว
• บทที่ 2 เรื่องที่ 5 โมเมนต์ของแรง
• บทที่ 2 เรื่องที่ 6 แรงและสนามของแรง

วิทยาศาสตร์ ม.1 ว21102 ภาคเรียนที่ 2
• คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด ว 21102 ม.1 เทอม 2

pptวิทยาศาสตร์ ม.2 ว22102 ภาคเรียนที่ 2


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.840887 sec.