krunat หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

หฤหรรษ์ สังสรรค์ หรรษา กับสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในบ้านครูนาตยา

Embarassedครูนาตยา สุกจั่นEmbarassed


• วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
• วิชาประวัติศาสตร์ไทย 1
• วิชาหน้าที่พลเมือง
• วิชาประวัติศาสตร์ไทย 2

ผลงานนักเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1
• ห้อง 4/2
• ห้อง 4/4
• ห้อง 4/8

ผลงานนักเรียนวิชาศาสนา ฯ
• ห้อง 4/2
• ห้อง 4/4
• ห้อง 4/8
• ห้อง 4/10

• พุทธประวัติ
• วันมาฆบูชา
• วันวิสาขบูชา
• วันอาสาฬหบูชา
• วันอัฏฐมีบูชา
• วันสุดท้ายของพระเยซู
• มหาตมะ คานธี

• บุคคลสำคัญของชาติไทย
• พระเจ้าตากสิน
• ศิลาจารึกหลักที่ 1
• แผนที่กรุงศรีอยุธยา
• เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

• กฎหมายแพ่ง
• กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
• เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย

• การปฏิรูปการปกครองรัชกาลที่ 5
• สมเด็จครู


     แบบเรียนรายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

                                        
    
สถิติ
เยี่ยมชม
164197  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.566157 sec.