panja หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

*** นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 - 3/14,3/11 - 3/12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 เข้าเรียนตามตาราง เช็คชื่อเข้าเรียนในไลน์กลุ่มห้องเรียน ***

จุมพล  ปัญจะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คำอธิบายรายวิชา ดนตรี 3 
โครงการสอนรายวิชาดนตรี 3 
ใบงานที่ 1 บทบาทหน้าที่ของดนตรีในสังคมไทย
ใบงานที่ 2 การเกิดเครื่องดนตรีไทยในสมัยต่างๆ
ใบงานที่ 3 แผนภูมิการเกิดเครื่องดนตรีสากลสมัยต่างๆ

ใบงานที่ 4 ทฤษฏีโน้ตไทย
ใบงานที่ 5 ทฤษฏีโน้ตสากล


ข้อมูลส่วนตัว

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

กิจกรรม


รหัสเข้าเรียน วิชาดนตรี 3 ศ 23101 ครูจุมพล  ปัญจะ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง3/8 - 3/14
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
3/8 uv576lj https://classroom.google.com/c/MjY0NDM3NjE1MjMz?cjc=uv576lj
3/9 eiliyfc https://classroom.google.com/c/MTE1MDgxMjU2MDE0?cjc=eiliyfc
3/10 r7px2iq https://classroom.google.com/c/MzM4NjcxODA3OTA1?cjc=r7px2iq
3/11 azczcjb https://classroom.google.com/c/MzM4NjcxODA3OTE0?cjc=azczcjb
3/12 s3ehb7l https://classroom.google.com/c/MzM4NjcxODA3OTI2?cjc=s3ehb7l
3/13 e7qwjwf https://classroom.google.com/c/MzM4NjcxODA3OTM0?cjc=e7qwjwf
3/14 7mpnnuh https://classroom.google.com/c/MzM4NjcxODA3OTQx?cjc=7mpnnuh
รหัสเข้าเรียน วิชาดนตรีไทย 4 ศ 20236 ครูจุมพล  ปัญจะ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง3/11-3/12
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


3/11 - 12lruhugwhttps://classroom.google.com/c/MzM4NjcyOTgyNDU2?cjc=lruhugw

รหัสเข้าเรียน วิชาทักษะดนตรี 4 ศ 30216 ครูจุมพล  ปัญจะ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้อง5/11
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
5/11gmh33ethttps://classroom.google.com/c/MzM4NjcyOTgyNDcy?cjc=gmh33et

คลิปวีดีโอแนะนำรายวิชาดนตรี 3สื่อประกอบการเรียน  เรื่องอิทธิพลของดนตรี>>> 
download
สื่อประกอบการเรียน  เรื่องประวัติดนตรีไทย >>>(เอกสารประกอบการเรียนรู้) downlord 
สมัยก่อนกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี


สมัยกรุงสุโขทัย


สมัยกรุงศรีอยุธยา


สมัยกรุงรัตนโกสินทร์สื่อประกอบการเรียน เรื่องประวัติดนตรีสากล>>> (เอกสารประกอบการเรียน) downlord

หลักการขับร้องเพลงไทย downlord
เนื้อเพลง ลาวลำปาง downlord

เพลงลาวลำปาง  downlord

การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ  downlord

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น / ห้อง รหัส Classroom Link สำหรับเชิญเข้า Google Classroom
ศ21102 นาฏศิลป์1 1/1 fd3nore https://classroom.google.com/c/MzM4NzQ2NjI4NDQ4?cjc=fd3nore
ศ22102 นาฏศิลป์2 2/1 c6ploik https://classroom.google.com/c/MzM4NzQ2NjI4NDYy?cjc=c6ploik
2/2 kjp44zw https://classroom.google.com/c/MzM4NzQ2NjI4NDgx?cjc=kjp44zw
2/3 g25iw4j https://classroom.google.com/c/MzM4NzQ2NjI4NDk4?cjc=g25iw4j
2/4 eje2he5 https://classroom.google.com/c/MzM4NzQ2NjI4NTEy?cjc=eje2he5
2/5 3ihs4ev https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyMDU4ODE3?cjc=3ihs4ev
2/6 xw44jvp https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyMDU4ODYx?cjc=xw44jvp
2/7 ho3dmvm https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyOTkxMTgz?cjc=ho3dmvm
2/8 ljel7oi https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyOTkxMjA4?cjc=ljel7oi
ศ23102 นาฏศิลป์3 3/8 vu3ct5b https://classroom.google.com/c/MzM4NzUzMDAxMTEz?cjc=vu3ct5b
3/9 72fqvrq https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyOTk1NDcw?cjc=72fqvrq
3/10 aqfrae6 https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyOTk1NDU1?cjc=aqfrae6
3/11 4jrvrjd https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyOTk1NDQ2?cjc=4jrvrjd
3/12 ktbtdhm https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyOTk1NDM0?cjc=ktbtdhm
3/13 4hlxw57 https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyOTk1NDIy?cjc=4hlxw57
3/14 hnk5zyj https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyOTk1NDA3?cjc=hnk5zyj
ศ23101 ดนตรี3 3/1 uv576lj https://classroom.google.com/c/MjY0NDM3NjE1MjMz?cjc=uv576lj
3/2 eiliyfc https://classroom.google.com/c/MTE1MDgxMjU2MDE0?cjc=eiliyfc
3/3 r7px2iq https://classroom.google.com/c/MzM4NjcxODA3OTA1?cjc=r7px2iq
3/4 azczcjb https://classroom.google.com/c/MzM4NjcxODA3OTE0?cjc=azczcjb
3/5 s3ehb7l https://classroom.google.com/c/MzM4NjcxODA3OTI2?cjc=s3ehb7l
3/6 e7qwjwf https://classroom.google.com/c/MzM4NjcxODA3OTM0?cjc=e7qwjwf
3/7 7mpnnuh https://classroom.google.com/c/MzM4NjcxODA3OTQx?cjc=7mpnnuh
ศ20235 เลือก 3/11 - 12 lruhugw https://classroom.google.com/c/MzM4NjcyOTgyNDU2?cjc=lruhugw
บทความ
ค้นหา 


เมื่อ : 2021-05-02 09:03:28 170 0

ทั้งหมด


กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ค้นหา
ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-05-27 08:26:04 360
ชมการแสดงโขน 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-11-20 16:15:57 1451
ไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-11-17 09:36:23 1126
ศึกษาดูงานศิลปะ 2562
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-11-17 09:28:56 1101

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
29688  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.201706 sec.