Quality หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   บุคลากร
• นายฮาดี บินดูเหล็ม
• นางไพพร ดีบาง
• นางสาวสุดารัตน์ คำผา
• นางสาวกมลชนก โฉมทัพ

แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
• แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

ตัวบ่งฃี้ (สมศ.)
• ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่

แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
• สำหรับครูที่ปรึกษา (แยกตามห้อง)

แบบรายงานการนำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละมาตรฐาน
• แบบรายงานนำเสนอ (power point) แต่ละมาตรฐาน


สถิติ
เยี่ยมชม
32431  เอกสารดาวน์โหลด
ตัวอย่าง-แนวทางการเขียน SAR ประเมินตนเอง ภาค 1-2560
>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม SAR ประเมินตนเองรายบุคคล-งานประกันฯ
>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
รายงานการประเมินคุณภาพ(กลุ่มสาระฯ ) (SAR)
>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด 
เกณฑ์การประเมิน มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (สำหรับครูประจำชั้น)
>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด   
คู่มือและขั้นตอนการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

icon_new1.gif PPT สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


-23-638.jpg

ppt-6-638.jpg


ประกาศ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.597949 sec.