Quality หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   บุคลากร
• นายฮาดี บินดู่เหล็ม
• นางไพพร ดีบาง
• นางกมลชนก สิทธิรุ่ง
• นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร


แหล่งการเรียนรู้
• แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
• แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

ตัวบ่งฃี้ (สมศ.)
• ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่

แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
• สำหรับครูที่ปรึกษา (แยกตามห้อง)

แบบรายงานการนำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละมาตรฐาน
• แบบรายงานนำเสนอ (power point) แต่ละมาตรฐาน


แบนเนอร์ประกัน.jpg

มฐ1.jpg

แบนเนอร์ตกแต่ง มฐ2_2.jpg

แบนเนอร์ตกแต่ง มฐ 3.jpg

มฐ4.jpg


แบนเนอร์ SAR.jpgสถิติ
เยี่ยมชม
38773  • การเขียน SAR ประเมินตนเอง
• แบบฟอร์ม SAR ประเมินตนเอง
• แบบฟอร์ม SAR กลุ่มสาระฯ
• แบบฟอร์ม SAR กลุ่มบริหารงาน
• เกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน (สำหรับครูประจำชั้น)
• คู่มือและขั้นตอนการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนประกาศ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.632697 sec.